Documentație de atribuire pentru achiziţia de servicii de organizare evenimente - sesiune instruire R8 [COD CPV: 79952000-2]

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
28.12.2018

Atașat, este disponibilă documentația de atribuire pentru achiziţia de servicii de organizare evenimente - sesiune instruire R8 [COD CPV:  79952000-2] - în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”  - SIPOCA  3.

Informații suplimentare:

Autoritate contractantă: Ministerul Educației Naționale 

Adresă: Str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1, București

Localitate: Bucureşti

Cod poştal: 010176

Ţara: ROMÂNIA

Persoană de contact:  Yvonne Iulia Dumitru-Lacrois

Telefon: 021/310.42.19

E-mailyvo_lro@yahoo.com

Fax: 021/310.42.19

Adresă internet (de unde se poate descărca documentaţia de atribuire): www.edu.ro

Adresa autorităţii contractante: Str. Puțul cu Plopi nr. 7, sector 1, București