proiect ordin ministru

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] PROIECT: Ordin pentru aprobarea Procedurilor privind elaborarea avizelor conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a unităţilor de învăţământ prevăzute la art. 146 alin. (7) și (8) din Legea nr. 198/2023 (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

[Consultare publică] PROIECT: Ordin privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

[Consultare publică] PROIECT: Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect și anexele sale:

[ANUNȚ] Dezbatere (ședință online/sistem videoconferință): Proiect de Ordin privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului

[28.03.2024] Minută ședință publică dezbatere proiect act normativ (vezi mai jos detalii privind proiectul)

***

Ministerul Educației organizează miercuri, 20 martie 2024, ora 10:00, în sistem videoconferință, o ședință în care va avea loc dezbaterea publică a următorului proiect:

[Consultare publică] Proiect de ordin pentru aprobarea Codului de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură

[07.02.2024 || ANUNȚ] Dezbatere (ședință publică în sistem videoconferință) privind proiectul disponibil mai jos (vineri, 9 februarie, ora 13:30)

***

[Consultare publică] Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare și a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru aceste cluburi

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr.

[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind aprobarea unor metodologii-cadru (admitere, respectiv finalizare studii) în învățământul superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea setului de indicatori de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia în raport cu dinamica pieței muncii

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin privind aprobarea setului de indicatori de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia în raport cu dinamica pieței muncii.

[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind recunoașterea/dobândirea automată în România a unor calități/titluri obținute în străinătate

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind finanțarea în învățământul superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

Pagini

Subscribe to RSS - proiect ordin ministru