proiect ordin ministru

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiectul metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan.

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS). 

[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind aprobarea unor regulamente de organizare și funcționare (palate și cluburi ale copiilor / cluburi sportive școlare)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

  • proiect de ordin privind Regulamentul de organizare și funcționare a palatelor și cluburilor copiilor;

[Consultare publică] Proiect de Ordin de ministru privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învățământ preuniversitar și superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învățământ preuniversitar și superior.

[Consultare publică] Procedură privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului școlii, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Ordine de ministru privind activitatea din învățământul preuniversitar

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[Consultare publică] Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2023

În vederea consultării publice, Ministerul Educaţiei publică ordinul privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2023.

[Consultare publică] Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - ROFUIP (aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022)

În vederea consultării publice, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022.

[Consultare publică] Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Statutului elevului (aprobat prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Ordin de ministru pentru modificarea și completarea Statutului elevului (aprobat prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016).

[Consultare publică] Proiect de Ordin de ministru privind standardele tehnice minime necesare pentru utilizarea catalogului electronic în școlile - pilot

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Ordin de ministru privind standardele tehnice minime necesare pentru utilizarea catalogului electronic în școlile - pilot.

Pagini

Subscribe to RSS - proiect ordin ministru