Finanțare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

 

Administrarea cercetării necesită fonduri specifice pentru a asigura stabilitatea şi relevanţa cercetării, alături de capacitatea de a atrage resurse.

Prin Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare se susţin următoarele măsuri în domeniu: asigurarea unei finanţări instituţionale de bază pentru cercetare, acordată în urma evaluării instituţionale, pentru toate organizaţiile publice de cercetare (institute şi universităţi), prin instrumente coordonate de Ministerul Educației şi Academia Română, pe de o parte, și adoptarea pe scară largă, în organizaţiile publice de cercetare din România, a rapoartelor (declaraţiilor) de tip "capital intelectual", ca instrument de (auto)evaluare şi de planificare strategică.

Regulile şi criteriile de finanţare vor fi specifice fiecărui tip de organizaţie publică de cercetare, cu respectarea următoarelor principii ale finanţării instituţionale:

  • Finanţarea se bazează pe evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, precum şi a impactului acestor rezultate (efecte economice şi sociale).
  • Evaluarea instituţională, în vederea finanţării, se realizează după standarde internaţionale recunoscute, cu participarea unor experţi internaţionali.
  • Evaluarea are o natură contextuală - ţine cont, la nivelul criteriilor şi indicatorilor, de dimensiunile relevante ale misiunii instituţiei evaluate (de exemplu, dimensiunea educaţională a universităţilor sau dimensiunea de asistenţă a politicilor publice a unor INCD).
  • Finanţarea instituţională are pondere limitată în totalul fondurilor obţinute de instituţie.
  • Finanţarea este predictibilă: se realizează pe cicluri multianuale, după criterii făcute publice cu cel puţin 2 ani înainte de începerea următorului ciclu, şi presupune o evaluare intermediară informativă (la jumătatea ciclului în curs).
  • Criteriile de finanţare încurajează iniţiativele de concentrare organizaţională, atât în interiorul categoriilor de organizaţii publice de cercetare, cât şi între categorii diferite de organizaţii publice de cercetare (de exemplu, fuziuni între universităţi şi institute).

  

Proiecţia bugetară multianuală pentru finanţarea implementării Strategiei naţionale pentru cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonduri publice (%) din PIB

 0,41

0,56 0,57 0,63 0,72 0,83 0,97
Fonduri publice (mii lei) 2.730.911 3.870.244 4.176.023 4.846.341 5.670.831 6.684.955 7.932.327
Din care fonduri publice pentru infrastructuri  prioritare la nivelul Uniunii Europene 225.000 486.000 234.000 240.000 255.000 85.000 86.000

 

 

 

Etichete: