Sistemul național de cercetare 2016 (informații de arhivă)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

- informațiile publicate în această pagină au ca interval temporal de referință anul 2016 - 

--------------------------

La nivelul anului 2016, Ministerul Educaţiei Naționale, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), gestiona sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare. Sistemul național de cercetare - dezvoltare era constituit din ansamblul unităților şi instituțiilor de drept public şi de drept privat cu personalitate juridică, având ca obiect de activitate cercetarea - dezvoltarea.

În sistemul naţional de cercetare - dezvoltare sunt cuprinse următoarele categorii de unităţi şi instituţii:

A. Unităţile şi instituţiile de drept public:

a) institute, centre sau staţiuni de cercetare - dezvoltare organizate ca instituţii publice;

b) institute sau centre de cercetare - dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale;

c) centre internaţionale de cercetare - dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;

d) alte instituţii publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetarea - dezvoltarea.

B. Unităţile şi instituțiile de drept privat:

a) unităţi de cercetare - dezvoltare organizate ca societăţi comerciale;

b) societăţi comerciale, precum şi structurile acestora care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;

c) instituţii de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora.

Din acest sistem, o entitate distinctă este sistemul de cercetare - dezvoltare de interes național, care cuprinde următoarele categorii de unități de drept public, cu personalitate juridică: 

  • institute naţionale de cercetare - dezvoltare;

  • institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare - dezvoltare ale academiilor de ramură;

  • institute de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora;

  • institute sau centre de cercetare - dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes național.

Etichete: