CDI

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Ordin privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică

Ordinul de ministru ataşat stabileşte criteriile, condiţiile, procedura de calcul a scutirii şi documentele justificative necesare la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă OUG 32/2016.

Politici CDI

Principalele dimensiuni ale politicii în domeniul CDI:

    1. Politici fiscale

    2. Politici de achiziţie publică de cercetare şi inovare

    3. Politici de finanţare competitivă a CD pentru sectorul public şi privat

    4. Politici privind normele de proprietate intelectuală

    5. Politici privind colaborarea şi concentrarea

    6. Politici de finanţare instituţională

    7. Politici privind capitalul uman

    8. Politici privind guvernanţa sistemului CDI.

 

Etichete: 

Sistemul național de cercetare

Ministerul Educaţiei Naționale, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare. Sistemul național de cercetare - dezvoltare este constituit din ansamblul unităților şi instituțiilor de drept public şi de drept privat cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea - dezvoltarea.

Etichete: 

ELI Nuclear Physics

Extreme Light Infrastructure -  Nuclear Physics (ELI-NP) va fi un laborator european tip "user facility" care va investiga în detaliu probleme dintr-o gamă largă de domenii științifice, de la fizica fundamentală, aspecte referitoare la fizica nucleară și astrofizică, la aplicații în știința materialelor, știintele vieții și gestionarea materialelor nucleare.

Finanțare

 

Administrarea cercetării necesită fonduri specifice pentru a asigura stabilitatea şi relevanţa cercetării, alături de capacitatea de a atrage resurse.

Etichete: 
Subscribe to RSS - CDI