CDI

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Ordin privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică

Ordinul de ministru ataşat stabileşte criteriile, condiţiile, procedura de calcul a scutirii şi documentele justificative necesare la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă OUG 32/2016.

Politici CDI

Principalele dimensiuni ale politicii în domeniul CDI:

    1. Politici fiscale

    2. Politici de achiziţie publică de cercetare şi inovare

    3. Politici de finanţare competitivă a CD pentru sectorul public şi privat

    4. Politici privind normele de proprietate intelectuală

    5. Politici privind colaborarea şi concentrarea

    6. Politici de finanţare instituţională

    7. Politici privind capitalul uman

    8. Politici privind guvernanţa sistemului CDI.

 

Etichete: 

ELI Nuclear Physics

Extreme Light Infrastructure -  Nuclear Physics (ELI-NP) va fi un laborator european tip "user facility" care va investiga în detaliu probleme dintr-o gamă largă de domenii științifice, de la fizica fundamentală, aspecte referitoare la fizica nucleară și astrofizică, la aplicații în știința materialelor, știintele vieții și gestionarea materialelor nucleare.

Finanțare

 

Administrarea cercetării necesită fonduri specifice pentru a asigura stabilitatea şi relevanţa cercetării, alături de capacitatea de a atrage resurse.

Etichete: 
Subscribe to RSS - CDI