Ghid informativ MEC în contextul COVID-19

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Preambul

Informațiile publicate în această pagină vin în sprijinul elevilor, studenților, părinților și profesorilor, având la bază cele mai frecvente întrebări referitoare la desfășurarea activității în sistemul național de învățământ, în contextul pandemic pe care România îl traversează.

Continuitatea pedagogică și păstrarea comunicării specifice procesului de învățare sunt obiectivele asumate de Ministerul Educației în această perioadă.

 • Notă: Această pagină face obiectul unor actualizări periodice, în funcție de măsurile și deciziile adoptate de minister și instituțiile partenere.
 • Cea mai recentă actualizare (secțiunea Definitivat): 12.07.2020

***

I. Informații generale despre actualul context epidemiologic 

II. Educația continuă în orice condiții

III. Învățământ preșcolar (înscriere) + Recomandări pentru desfășurarea activităților cu copiii în unitățile de învățământ preșcolar, în perioada vacanței de vară 2020

IV. Înscrierea în învățământul primar

V. Încheierea mediilor în anul școlar 2019-2020

VI. Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a

VII. Admiterea în învățământul liceal de stat 2020-2021

VIII. Examenul național de Bacalaureat 2020

IX. Cadre didactice

 1. Mobilitate
 2. Definitivat
 3. Evoluție în cariera didactică

***

I. Informații generale despre contextul epidemiologic

1) Ce este starea de alertă?

Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a proprietății.

În România, starea de alertă a fost inițial instituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/15 mai 2020 pentru o perioadă de 30 de zile ca urmare a evoluției situației epidemiologice naționale și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Ulterior, starea de alertă a fost prelungită în baza Hotărârii Guvernului nr. 476/16 iunie 2020.

Pe toată durata stării de alertă este obligatorie purtarea corectă a măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale și transportul în comun [ghid video]

► Ghid informativ detaliat (cele mai frecvente întrebări) privind starea de alertă în România

2) Ce este COVID-19?

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat numele oficial pentru boala virală care cauzează epidemia de coronavirus nou din 2019, identificat prima dată în Wuhan - China. Noul nume al bolii este „Coronavirus Disease 2019”, care se traduce „Boală coronavirus 2019” (abreviere: COVID-19). În particula COVID ‘CO’ desemnează corona, ‘VI’ desemnează virus, iar ‘D’ - disease (boală). Anterior, boala era numită „noul coronavirus - 2019” sau „2019-nCoV”.

Există mai multe tipuri de coronavirusuri umane, inclusiv unele care cauzează în mod curent infecții ușoare ale tractului respirator superior. COVID-19 e o boală nouă, cauzată de un coronavirus nou, care nu a fost descoperit anterior la oameni. Numele a fost selectat folosind Ghidul OMS (Organizația Mondială a Sănătății) de bune practici pentru numirea noilor boli infecțioase umane.

Informații detaliate despre COVID-19 și sfaturi privind modalitățile de a vă proteja găsiți aici.

_________________________________________

II. Educația continuă în orice condiții

 • Clip video: Măsuri de prevenție și prevenire 

https://www.facebook.com/watch/?v=557253624959550

 • Plan de acțiune cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență:

Priorități

 • Încheierea situațiilor școlare pentru toți elevii
 • Susținerea Evaluării Naționale, a Examenului de Bacalaureat și a Examenelor de certificare a competențelor profesionale pentru nivelul 3,4 și 5, conform Cadrului Național al Calificărilor, în condiții de siguranță pentru toți elevii.

Revenirea în unitățile de învățământ vizează doar elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, anii terminali din școala profesională și școala postliceală, în condiții de siguranță. Începând cu data de 2 iunie, pentru o perioadă de două săptămâni, se vor realiza doar activități de pregătire și consiliere pentru examenele naționale, în contextul respectării măsurilor de prevenire:

 • accesul în instituții trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate;
 • accesul este interzis persoanelor care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius - temperatura va fi măsurată la intrare;
 • suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, vor fi evitate aglomerările de persoane.

► Informații suplimentare: ordin comun Ministerul Educației și Cercetării - Ministerul Sănătății

 •  Învățarea on-line

Ministerul Educației și Cercetării a promovat o serie de măsuri operaționale pe termen scurt, cu respectarea strictă a principiilor de asigurare a calității și egalității de șanse, prioritare fiind sănătatea și siguranța tuturor celor implicați în sistemul de educație.

 • Cum învățăm/continuăm școala în această perioadă?

Până la data încheierii acestui an școlar, cursurile se desfășoară de acasă prin participarea la lecții asistate de tehnologie. Ministerul Educației și Cercetării a emis un ordin privind instrucțiunile pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line. Documentul precizează măsuri specifice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line din învățământul preuniversitar.

► Model de ghid pentru învățarea on-line publicat de o unitate de învățământ  // Exemplu de bune practici: Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București (fișier pdf)

Informații utile pentru perioada de studiu on-line // Exemplu de bune practici: Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din București (fișier pdf)

 • Măsuri la nivelul Ministerului Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), operaționalizează portalul Digital pe educred ca totalitate a platformelor de e-learning și a resurselor de învățare on-line asigurate și, după caz, validate și recomandate de Ministerul Educației și Cercetării.

Portalul conține o secțiune cu tutoriale și alte materiale de învățare, destinată formării și susținerii cadrelor didactice, în vederea proiectării, realizării, evaluării activităților de învățare on-line și gestionării activităților elevilor pe platforme de învățare on-line.

Ministerul Educației și Cercetării elaborează și diseminează, prin experții CNPEE, pe toată perioada suspendării cursurilor, resurse de antrenament de tip test și bareme de evaluare și de notare necesare pregătirii individuale pentru susținerea evaluării naționale a elevilor de clasa a VIII-a și a examenului național de bacalaureat.

 •   Măsuri la nivelul inspectoratelor școlare

Inspectoratele școlare monitorizează organizarea și desfășurarea activităților-suport pentru învățarea on-line în unitățile de învățământ din subordine. Vor colabora cu autoritățile administrației publice județene și locale în vederea asigurării echipamentelor informatice și a conectării la internet a unităților de învățământ. De asemenea, inspectoratele școlare vor monitoriza modul în care unitățile de învățământ completează în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIR) informațiile relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare al beneficiarilor sistemului de educație.

 • Măsuri la nivelul unităților de învățământ preuniversitar

Conducerea unităților de învățământ stabilește, împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți, platformele, aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată. La nivelul unității de învățământ va fi realizat un program săptămânal care include activitățile de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu, având în vedere o durată echilibrată a acestora. În plus, conducerea unităților de învățământ stabilește modalitatea de monitorizare a realizării activităților on-line de cadrele didactice și identifică și aplică modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES);

► Informații suplimentareInstrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line

 • Cum se pregătesc elevii din clasa a VIII-a și a XII-a pentru Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureat?

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a care vor susține Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureatul pot participa la sesiunile de pregătire a examenelor, programate în intervalul 2 - 12 iunie. Aceste sesiuni se vor desfășura în unitățile de învățământ în conformitate cu măsurile de siguranță prevăzute de ordinul comun nr. 4.267/841 dintre Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății.

Măsuri de prevenire și protecție în sălile de clasă:

 • la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată de desfășurare a activității;
 • vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc);
 • se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de pregătire;
 • în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2;
 • intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
 • există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar.
 • În sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul
 • pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat.

Informații suplimentareordin comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății

 • Sunt obligatorii sesiunile de pregătire?

Prezența elevilor la cursurile de pregătire și consiliere este opțională și va fi decisă de părinți după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora.

 • Măsuri la nivelul inspectoratelor școlare județene/direcțiilor de sănătate publică
  • Direcțiile județene de sănătate publică întocmesc liste cu cadrele medicale desemnate (medic sau asistent medical) pentru acordarea asistenței medicale pentru fiecare unitate de învățământ
  • Inspectoratele școlare vor comunica săptămânal direcțiilor de sănătate publică rapoartele de monitorizare privind asigurarea condițiilor igienico-sanitare în cadrul unităților de învățământ.

_________________________________________

IV. Înscrierea în învățământul preșcolar

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea succesivă a etapelor de reînscriere/înscriere. Acestea se vor desfășura exclusiv la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preșcolar. 

1) Care este calendarul înscrierii în învățământul preșcolar?

Înscrierile se vor desfășura în două etape:

 • 8 iunie - 3 iulie
 • 20 iulie - 10 august.

Notă: În interiorul acestor etape, care implică și activități ce vizează strict unitățile de învățământ, colectarea/preluarea cererilor de înscriere din partea părinților este prevăzută în perioadele 8 - 26 iunie, respectiv 20 - 31 iulie.

Cazurile care nu vor fi clarificate în cele două etape se pot rezolva în perioada 11 - 31 august.

2) Cum pot fi transmise datele necesare pentru înscriere?

Datele pot fi transmise și prin poștă electronică, telefonic sau fax. În acest sens, părinții pot comunica unității de învățământ, prin mijloacele deja amintite, datele necesare pentru a fi introduse în baza de date.

Nota bene: Procesul de înscriere în învățământul preșcolar nu presupune completarea unui formular on-line!

3) Care este orarul alocat înscrierilor?

Orarul înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

4) Ce se întâmplă dacă numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere?

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

4) Care sunt criteriile specifice și când se aplică?

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 29 mai 2020. Criteriile specifice nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere. 

 • Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

5) Ce informații trebuie comunicate din oficiu de către unitățile de învățământ?

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor mai posta pe site-ul unității de învățământ/ISJ și, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

 • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Alte informații

_________________________________________

V. Încheierea mediilor în anul școlar 2019-2020

Încheierea situației școlare se poate realiza astfel:

a) nu se vor mai susține lucrările scrise pentru semestrul al II-lea (teze), iar mediile vor fi încheiate cu minimum două calificative/note.

b) pentru învățământul primar:

 • Situația 1: dacă elevul are cel puțin două note în semestrul al II-lea, dar activitatea sa on-line nu poate fi valorificată, atunci situația școlară semestrială se poate încheia doar cu aceste două calificative/note.

 • Situația 2: dacă elevul are cel puțin două calificative/note în semestrul al II-lea și i se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia și cu mai mult de două calificative/note. 

 • Situația 3: dacă elevul are doar o notă în semestrul al II-lea și nu i se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru.

 • Situația 4: dacă elevul are doar un calificativ/o notă în semestrul al II-lea și i se poate valorifica activitatea desfășurată on-line, atunci situația sa școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note.

 • Situația 5: dacă elevul nu are niciun calificativ/nicio notă în semestrul al II-lea și nu i se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului I devine media anuală.

 • Situația 6: dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea și i se poate valorifica activitatea on-line, atunci situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note.

 • Situația 7: dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și nu poate fi valorificată activitatea on-line, cadrul didactic decide împreună cu elevul/părintele/susținătorul legal data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar nota la această evaluare devine media anuală.

 • Situația 8: dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și se poate valorifica activitatea on-line, atunci media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puțin două note.

Important: Valorificarea activității on-line prin prin calificativ/notă se face cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/susținătorului legal.

 • SITUAȚIA ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

_________________________________________

VI. Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VIII-a

1) Se organizează sesiunea 2020 a EN VIII și care este calendarul?

Da. Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) - anul școlar 2019-2020 - vine cu următoarele completări și modificări:

 • Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, în perioada 22 iunie - 4 iulie. Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.
 • Noile programe de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020. 
 • Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
 • Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.
 • Depunerea/transmiterea contestațiilor se va realiza în data de 22 iunie, între orele 16:00 - 19:00,respectiv 23 iunie, între orele 08:00 - 12:00.

2) Cui se adresează etapa specială a EN VIII și care este calendarul?

La această etapă vor participa doar absolvenții care au avut temperatura peste maximul admis, au fost in izolare/carantină, confirmați pozitiv cu noul coronavirus, au afecțiuni cronice care pot crește receptivitatea sau severitatea afecțiunii în contextul pandemiei, sunt spitalizați/internați, în prima etapă a examenelor naționale, pentru diverse afecțiuni. Calendarul (sintetic) este disponibil mai jos. 

Ghid informativ detaliat EN VIII 2020

► Informații suplimentare: ordin de modificare și completare a Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

_________________________________________

VII. Admiterea în învățământul liceal de stat 2020-2021

1. Calendarul de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

27 mai: afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională

2- 5 iunie: înscrierea pentru probele de aptitudini

15 iunie: EN VIII - proba scrisă la Limba și literatura română

17 iunie: EN VIII - proba scrisă la Matematică

18 iunie: EN VIII - proba scrisă la Limba și literatura maternă 

1 iulie: publicarea Ierarhiei la nivel judeţean/ a municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a

2 - 8 iulie: completarea opțiunilor în fișa de înscriere

10 iulie: repartizarea computerizată

Calendarul detaliat al admiterii

2. Media de admitere

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la EN VIII (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

3. Ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii

În contextul epidemiologic actual, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare/telefon/e-mail/videoconferință. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă.

4. Informații despre admiterea în învățământul vocațional

​ ​

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel:

 • la profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie - liceul Waldorf: aprecierea probelor de aptitudini se face prin note
 • la profilurile pedagogic și militar: aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins.

5. Informații despre admiterea în învățământul profesional-dual

► Informații suplimentare: alegetidrumul.ro

► Resurse detaliate privind întregul proces de admitere: ordinul de ministru nr. + ordinul de ministru nr. 4.317/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 (inclusiv cele 6 anexe). 

________________________________________

VIII. Examenul național de Bacalaureat 2020

1. Care este calendarul de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat (prima sesiune)?

2. Când are loc înscrierea candidaților?

Înscrierea candidaților pentru examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, va avea loc în perioada 3 - 10 iunie. Pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor fi echivalate/recunoscute, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și normelor de aplicare a metodologiei

3. Când și cum se desfășoară înscrierea?

În perioada prevăzută de metodologie (3 - 10 iunie - prima sesiune & 13 - 24 iulie - a doua sesiune), candidaţii parcurg următoarele etape:

(1) toți candidaţii completează partea I din cererea de înscriere;

(2) candidaţii care solicită recunoaşterea/echivalarea unor probe susţinute în anii anteriori/sesiunile anterioare completează partea I şi partea a II-a din cererea de înscriere;

(3) candidaţii care, în cel puţin una din clasele a IX-a - a XII-a, au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei și Cercetării la o disciplină inclusă în lista disciplinelor de Bacalaureat, şi care solicită echivalarea probei scrise respective, completează partea I şi partea a III-a din cererea de înscriere;

(4) candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere internaţională a competenţelor lingvistice şi care solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba C completează cererea de înscriere, precum și o cerere de recunoaștere și echivalare, prezentată în Anexa 2b.

(5) candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere europeană a competenţelor digitale şi solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba D completează cererea de înscriere,  precum și o cerere de recunoaștere și echivalare, prezentată în Anexa 2c.

4. Documentele-tip de înscriere pot fi transmise și prin mijloace electronice?

Da. Documentele-tip de înscriere - completate și semnate - pot fi depuse la secretariatele unităților de învățământ-centre de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice/poștă, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unităților de învățământ.

5. În ce perioadă se echivalează/recunosc competențele lingvistice și digitale?

11 - 17 iunie, conform calendarului, pentru prima sesiune, respectiv în zilele de 28 și 31 august și 1 septembrie pentru asesiunea a doua (august-septembrie). În aceste perioade, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal, cu atribuții în acest sens, vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență, la probele de profil din cadrul examenului național de Bacalaureat (2020). Decizia este prevăzută în metodologia specifică, aprobată prin ordin de ministru. 

6. Cum se echivalează nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă?

Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina Limba și literatura română/Limba și literatura maternă. Astfel, prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste discipline, în clasele a IX-a - a XII-a, candidaților pot primi următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:

 • utilizator mediu: medie cuprinsă între 5 și 6,99;
 • utilizator avansat: medie cuprinsă între 7 și 8,49;
 • utilizator experimentat: medie cuprinsă între 8,50 și 10.

7. Cum se echivalează nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională?

Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei. Media aritmetică a mediilor anuale obținute de candidat se calculează pe baza mediilor anuale la limba modernă de circulație internațională din anii școlari în care candidatul a studiat această disciplină, pe parcursul învățământului liceal.

Nivelul unic de competență se identifică în raport cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi, și se acordă conform următoarei grile:

 • calificativul A1: pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
 • calificativul A2: pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
 • calificativul B1: pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
 • calificativul B2: pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.

8. Cum se echivalează nivelul de competență digitală?

Nivelul de competență digitală din cadrul probei D se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a. Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:

 • utilizator începător: medie cuprinsă între 5 și 5,99;
 • utilizator de nivel mediu: medie cuprinsă între 6 și 6,99;
 • utilizator avansat: medie cuprinsă între 7 și 8,49;
 • utilizator experimentat: medie cuprinsă între 8,50 și 10.

Atenție! Candidații care nu au studiat disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor sau echivalente vor susține proba de evaluare a competențelor digitale (proba D) în baza procedurii Centrului Național de Examinare și Evaluare nr. 177/2019 pentru organizarea și desfășurarea probei de evaluare a competențelor digitale (proba D).

9. Ce se întâmplă cu candidații care au promovat examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine sau examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale?

Toți candidații aflați în situația menționată mai sus au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal - proba C, respectiv recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D.

10. Cui se adresează etapa specială și care este calendarul?

Etapa specială (29 iunie - 2 iulie) se adresează absolvenților de liceu care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfășurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele scrise desfășurate în perioada 22-25 iunie 2020, în cadrul sesiunii 3 iunie - 5 iulie.

11. Probele susținute în perioada 22-25 iunie 2020 sunt recunoscute?

Da. Candidații aflați în categoriile menționate la punctul 10, care au participat la una sau mai multe dintre probele de examen, dar care nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele susținute în intervalul 22-25 iunie 2020.

12. Care este calendarul sesiunii august - septembrie a examenului de Bacalaureat din acest an?

Calendarul detaliat al sesiunii august - septembrie 2020 este disponibil mai jos. 

12. Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite de o școală pentru a fi desemnată centru de examen?

Potrivit noului ordin, se consideră centru de examen, în contextul epidemiologic actual, unitatea de învățământ unde s-au înscris cel puțin 30 de candidați proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare. Condițiile ce trebuie îndeplinite sunt următoarele:

 • organizarea sălilor de examen să se realizeze astfel încât, în fiecare sală, candidații să fie repartizați la o distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt stânga/dreapta - față/spate;
 • sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire;
 • sălile dețin sisteme de supraveghere audio-video.

Până la data de 8 iunie 2020, Comisia județeană de bacalaureat/a municipiului București va nominaliza centrele de examen dintre unitățile de învățământ care îndeplinesc condițiile de mai sus și centrele zonale de evaluare, precum și unitățile de învățământ arondate acestora. Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 500 de candidați și maximum 1.000 de candidați.

► Informații privind noile programe pentru susținerea probelor scrise, modele orientative de subiecte și lista disciplinelor de examen: aici.

► Informații suplimentare: ordine de modificare și completare a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat

_________________________________________

IX. Cadre didactice

1. Mobilitate

 • Proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar (titularizare) se va desfășura în data de 29 iulie. 
 • Înscrierea este prevăzută în perioada 9 - 16 iulie 2020. În acest interval, candidații își vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele școlare (acestea pot fi transmise și electronic).

 • Proba se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Repartizarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă. 
 • Pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7 (șapte).
 • Proba de interviu a fost eliminată pentru candidații care doresc să ocupe un post în regim de „plata cu ora”.

Modificări operate în metodologia de mobilitate a personalului didactic din cauza dinamicii epidemiei de COVID-19:

 • Proba practică și inspecția la clasă nu se vor mai susține, fiind eliminate - pentru anul în curs - prin OUG nr. 70/2020. În schimb, candidații care au studiat într-o altă limbă decât cea în care urmează să se realizeze predarea vor susține și o probă de limbă care va fi evaluată cu calificativul „Admis/Respins”.
 • O altă modificare prevede că documentele de înscriere pentru mobilitate, cât și depunerea contestațiilor pot fi transmise și on-line. Totodată, ședințele de repartizare a posturilor se pot desfășura și on-line.
 • Transferul consimțit și pretransferul între unitățile de învățământ au fost eliminate prin ordonanță de urgență. Aceste etape se vor realiza prin repartizare organizată de către inspectoratele școlare.
 • Etapele de transfer consimțit și de pretransfer la cererea personalului didactic au fost modificate astfel: cadrele didactice își vor depune dosarul de înscriere pentru această etapă la inspectoratele școlare, iar acestea vor organiza repartizarea candidaților.

► Resurse: Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019 

2. Definitivat

1. Care este structura examenului?

În sesiunea 2020, structura examenului este următoarea:

 • Etapa I - eliminatorie - presupune:

a) susținerea a cel puțin unei inspecții de specialitate/recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat;

b) evaluarea portofoliului profesional.

 • Etapa a II-a (finală): o probă scrisă

În anul școlar 2019-2020, candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului pot solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, inspecție susținută în calitate de cadru didactic calificat. Solicitarea se transmite în scris inspectoratului școlar, până la data de 5 iunie 2020. Candidații vor preciza unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția, precum și nota obținută/calificativul obținut. Recunoașterea/echivalarea inspecției, la solicitarea candidaților, se realizează până la data de 12 iunie 2020.

2. Când are loc proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ?

În data de 22 iulie. Numărul maxim al candidaților repartizați în săli va fi în acord cu normele de respectare a distanțării fizice (maximum 10 candidați). Calendarul este disponibil mai jos.

3. Cum se calculează nota?

În sesiunea 2020, nota obținută la examen se calculează după formula: ND = (2NI+NP+7NS)/10.

* ND - nota de la definitivat

* NI - nota de la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții)

* NP - nota pentru portofoliu

NS - nota la probă scrisă (toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă).

Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

3. Dacă am susținut doar prima inspecție, mă pot prezenta la proba scrisă?

În această situație, mai întâi trebuie să trimiteți portofoliul în format electronic, spre evaluare, inspectorului de specialitate și directorului din școala dumneavoastră. Veți primi o notă pentru portofoliu. Dacă media notelor la inspecție și portofoliu este cel puțin 8 (fiecare dintre cele două note fiind cel puțin 7) și îndepliniți condițiile de vechime la catedră și de calificativ anual, vă puteți prezenta la proba scrisă.

4. Dacă am susținut ambele inspecții, ce notă se ia în calcul pentru media cu nota de la portofoliu?

În acest caz va fi luată în calcul nota cea mai mare.

5. Știu că se poate acorda derogare de doar o lună de la vechimea la catedră de 1 an. Sunt în primul an de activitate și cursurile au fost suspendate mai mult de două luni. Primesc derogare?

Pentru candidații înscriși la examen în sesiunea 2020, perioada suspendării cursurilor se consideră vechime la catedră. 

Resurseordinul de ministru nr. 4.300/21.05.2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018

3. Evoluție în cariera didactică

 • Gradul II

1. Vreau să mă înscriu la gradul II în anul școlar 2020-2021 și trebuia să susțin inspecția curentă 1 în acest an școlar. Când o voi mai putea susține?

Inspecția curentă se poate efectua în anul în care candidatul se înscrie. Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II se va face în perioada 1-31 octombrie. Prin excepție, în anul școlar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungește până la data de 1 decembrie 2020.

2. Cum voi putea participa la examenul din august 2020 dacă nu am susținut inspecția specială?

Participarea la examenul din august 2020 nu este condiționată de susținerea inspecției speciale.

3. Voi susține doar proba orală la examen? Va fi și un subiect din metodica specialității?

Detalii privind modificările/adaptările metodologice referitoare la organizarea examenului urmează a fi publicate. Se va respecta principiul egalității de șanse, în contextul menținerii obiectivului ministerului de asigurare a calității educației.

4. Cum vom susține examenul scris?

Organizarea oricărui examen scris, în contextul pandemic actual, se va face  cu respectarea condițiilor speciale de distanțare socială și de securitate sanitară, în conformitate cu prevederile  documentelor legislative speciale  instituite în România, pentru combaterea riscului de infecție cu Coronavirus SARS-CoV-2.

 • Gradul I

1. Se mai susține inspecția specială pentru seria 2018-2020?

În anul școlar 2019-2020 inspecția specială nu se mai susține.

2. Dacă nu mai susțin inspecția specială, nu voi fi dezavantajat la nota de promovare a gradului didactic I?

Conform metodologiei formării continue (ordinul de ministru nr. 5.561/2011), nota de promovare a gradului didactic I este nota acordată de comisie la susținerea lucrării metodico-științifice. Inspecția specială are rol de probă eliminatorie.

3. Cui mă adresez pentru susținerea online a lucrării?

Vă puteți adresa centrului de perfecționare unde v-ați înscris pentru susținerea gradului I.

4. Cum este această susținere publică?

Centrul de perfecționare asigură accesul la platforma/aplicația informatică pe care susțineți lucrarea pentru:  membrii comisiei de examen, pentru conducerea unității de învățământ la care sunteți încadrat și pentru colegii din catedră, care doresc să participe.

5. Susținerea se înregistrează?

Da, cu acordul participanților. Înregistrarea se arhivează la dosarul dumneavoastră de înscriere la examen.

6. Cum pot/cum mai pot obține gradul didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor?

În contexul reconfigurării modului de desfășurare a activităților educaționale din învățământul preuniversitar și având în vedere necesitatea asigurării unui învățământ de calitate, Ministerul Educației și Cercetării este preocupat de acordarea de șanse egale tuturor cadrelor didactice aflate pe diferite trepte ale evoluției în cariera didactică. Profesorii care doresc să obțină gradul didactic I, prin echivalare, pe baza titlului ştiinţific de doctor, au posibilitatea să inițieze procedura de echivalare, potrivit prevederilor legale în domeniu și în acord cu precizările specifice generate de particularitățile anului școlar 2019-2020.

Data publicării: 
Luni, 18 Mai, 2020