Info: Olimpiade și concursuri școlare 2024

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
30.01.2024

Ministerul Educației a aprobat lista competițiilor de nivel internațional, național și regional, organizate în România în anul școlar 2023 - 2024, respectiv lista proiectelor de educație extrașcolare internaționale, naționale, regionale și interjudețene.

Ordinele de ministru care aprobă aceste liste sunt publicate ► AICI, alături de calendarele competițiilor.

Regulamentele ACTUALIZATE ale olimpiadelor/competițiilor/concursurilor școlare naționale (în vigoare începând cu anul școlar 2023 - 2024)  pot fi consultate ► AICI.

În vederea organizării și desfășurării tuturor tipurilor de competiții școlare sunt interzise perceperea de taxe de participare și/sau solicitarea altor contribuții financiare (achiziționarea de cărți, reviste, ghiduri, compendii, etc.).

De asemenea, sunt interzise în unitățile de învățământ preuniversitar de stat organizarea și desfășurarea de competiții și concursuri școlare cu taxă sau pentru care se solicită din partea părinților/elevilor orice tip de contribuție financiară (achiziționarea de cărți, reviste, ghiduri, compendii etc).