Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5.817/24.11.2016 privind componența Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
25.11.2016

Consiliul Național al Cercetării Științifice este format din 21 membri, inclusiv președintele şi cei doi vicepreşedinţi. Membrii CNCS au fost desemnați în urma unui proces transparent demarat în luna septembrie, pe criterii de prestigiu profesional și moral. Aria de selecție a fost formată din cadre didactice universitare și cercetătorii cu performanţe stiinţifice cu relevanţă internaţională, având cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în strainătate, sau îndeplinind cerințele, condițiile și criteriile pentru obținerea acestor titluri.