Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.153/21.12.2016 pentru adoptarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
28.12.2016

Autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii de doctorat, se realizează în conformitate cu metodologia atașată și cu documentele subsecvente elaborate în baza acesteia. Actul normativ are la bază cele trei domenii de asigurare a calității - capacitatea instituțională, eficacitatea educațională și managementul calității - în raport cu care sunt definite standardele, standardele de referință și indicatorii de performanță care trebuie îndepliniți de o școală doctorală pentru a putea funcționa. Fiecare şcoală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea se realizează din 5 în 5 ani, pe baza performanţei şcolii doctorale şi a capacităţii instituţionale a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) din care face parte şcoala doctorală.

Autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a şcolilor doctorale se realizează de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenţie de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). În acest sens, a fost aprobat și ordinul de ministru privind adoptarea metodologiei de reglementare a activităților desfășurate pe teritoriul României de agențiile de asigurare a calității din străinătate, înregistrate în EQAR.