Planuri de învățământ și programe școlare - învățământ profesional

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Începând cu anul școlar 2016-2017, întră în vigoare noi documente curriculare: Planurile de învăţământ şi  programele şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional aprobat prin  OMENCS nr. 4457/05.07.2016

Anexa 3_OMEN 3915_planuri de invatamant_inv profesional pentru clasele a X-a

Anexa 4_4457_PI cls IX inv prof

Anexa 5_4457_domenii baza inv prof

Anexa 6_4457_2016_programe_cls IX_inv prof

Data publicării: 
Luni, 5 Septembrie, 2016