[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern pentru modificarea anexelor unor hotărâri de guvern ce aprobă nomenclatoarele domeniilor/programelor de studii universitare de licență și master / 2022 - 2023

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
14.06.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică, atașat, următoarele proiecte de acte normative:

  • H O T Ă R Â R E pentru modificarea anexelor 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2022 - 2023

***

  • H O T Ă R Â R E pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2022 - 2023 

► Propunerile și sugestiile cu privire la ambele proiectele supuse consultării publice pot fi trimise Direcției Generale Învățământ Universitar atât în format letric, cât și prin e-mail, pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro, până în data de 24.06.2022, inclusiv.