ANUNȚ privind atribuirea contractului de servicii - Achiziție servicii instruire e-learning și RED pentru proiect CRED [cod CPV: 80510000-2]

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
06.09.2019

UPDATE (6.09.2019)

ANUNȚ privind atribuirea contractului de servicii - Achiziție servicii instruire e-learning și RED pentru proiect CRED [cod CPV:  80510000-2]

În conformitate cu prevederile art. 42 din ordinul de ministru nr. 5.763/18.11.2016, vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor și aplicării criteriului de atribuire la ofertele depuse în cadrul procedurii de atribuire pentru achiziția de servicii instruire e-learning și RED, inițiată de Ministerul Educației Naționale prin transmiterea pe site-ul MEN a documentației de atribuire, a fost incheiat contractul nr. 1.920/CRED/06.09.2019 cu ASOCIATIA EDUSFERA, cu o valoare de 109.500,00 lei fără TVA.

*** *** *** 

Materiale informative: