Cadru strategic pentru un învățământ superior echitabil

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

Documentul contribuie la promovarea echității în educație ca subiect relevant pentru societate, întrucât își propune să servească decidenților și celor implicați în elaborarea politicilor publice ca suport și punct de plecare pentru dezvoltarea unor documente strategice, a planurilor de implementare sau metodologiilor subsecvente, de aplicare. Documentul oferă nu doar o perspectivă asupra situației actuale în învățământul românesc pentru a fi ușor de înțeles care sunt zonele/ariile în care este nevoie de o intervenție urgentă, dar și o perspectivă de viziune asupra modului de dezvoltare a unui sistem educațional românesc mai echitabil.

Descarcă lucrarea

AUTORI:
Alexandru Mihai Ghigiu
Alina Rusu
Cezar Hâj
Ciprian Fartușnic
Daniela Alexe
Delia Gologan
Gelu Duminică
Luminița Costache
Magdalena Balica
Robert Santa
Șerban Iosifescu

TRADUCERE:
Sabina Androne
 

Etichete: