Scrisoare metodică adresată profesorilor de fizică

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
22.11.2016

În vederea promovării unui demers didactic modern, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pune la dispoziția profesorilor care predau fizică și a tuturor persoanelor interesate o nouă abordare, dezvoltată în ultimii 5 ani în cadrul proiectului Fizica altfel”, derulat de CEAE şi Societatea Română de Fizică.

Ideea de bază a proiectului este conceptul de învățare prin investigație de tip inductiv (Inquiry Based Learning). Un elev învață prin investigație atunci când se află în fața unei probleme, când studiază cu atenție  datele și relațiile cauzale, reușind să găsească cea mai bună soluție, rolul profesorului fiind de facilitator al cunoașterii și de partener al elevilor în învățare.

Rezultatul concret al derulării acestui proiect îl constituie formarea în decurs de 5 ani a profesorilor de fizică din 24 de judeţe pentru aplicarea la clasă a noilor metode de abordare a temelor din fizică, incluse în „Ghidul metodologic de predare a fizicii”.

Atașat, veți găsi documentele-suport menţionate în scrisoarea metodică: nota explicativă a proiectului, referinţele bibliografice, o arhivă conţinând exemple de proiectare a unităţilor de învăţare pentru teme din clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a şi un document conţinând resursele web.