Apel PNRR: Consorții pentru învățământ dual

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Pagină actualizată în data de 17.05.2024]

REZULTATE

[14.07.2023] Lista proiectelor selectate pentru finanțareaprobată prin Ordinul de ministru nr. 5.068/14.07.2023

Contractarea proiectelor se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului cu condiția finanțării a cel puțin două proiecte pentru fiecare regiune de dezvoltare în limita bugetului alocat investiției I6.

[07.07.2023] Lista finală - etapa a II-a: rezultatele înregistrate în urma procesului de evaluare calitativă a proiectelor depuse 

[30.06.2023] Ordin nr. 4.934/29.06.2023 privind modificarea Ordinului ministrului educației nr. 6.254/2022 pentru prelungirea perioadei de soluționare a contestațiilor pentru etapa de evaluare a calității până la data de 6 iulie 2023

[21.06.2023] Listă inițială - etapa a II-arezultatele înregistrate în urma etapei de evaluare a calității proiectelor depuse 

Eventualele contestații pot fi transmise în perioada 22 - 6 iulie 2023 (ora 23:59), în format electronic, atât prin intermediul platformei PNRR (din Modulul COMUNICARE), cât și pe adresa de e-mail consortii.dual@edu.gov.ro.

[11.05.2023] Lista finală - etapa I - rezultatele procesului de evaluare a eligibilității proiectelor depuse 

[04.05.2023] Lista intermediară - etapa I - cu rezultatele etapei de evaluare a eligibilității proiectelor depuse 

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

[17.05.2024 / NOU] Instrucțiunea nr. 6 privind implementarea proiectelor finanțate prin PNRR - Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual

[21.02.2023] Întrebări & răspunsuri / Q&A (3) (partea a III-a - actualizată în data de 28.02.2023)

[21.12.2022] Întrebări & răspunsuri / Q&A (2) (partea a II-a - actualizată în data de 23.12.2022)

[25.11.2022] Întrebări & răspunsuri / Q&A (1)

LANSARE APEL

[28.04.2023] Corrigendum Ghidul solicitantului - Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordinul ministrului educației nr. 4108/28.04.2023

[14.02.2023] Corrigendum Ghidul solicitantului pentru prelungirea apelului Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordinul ministrului educației nr. 3663/13.02.2023 (Interval de depunere: 20 februarie  2023 - 07 martie 2023)

[13.02.2023] Ordinul nr. 3.663/13.02.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 3.071/2023 - Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual

[02.02.2023] Redeschidere platformă PNRR pentru apelul Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual (Interval de depunere: 02 - 20 februarie 2023)

În baza Ordinului Ministrului Educației nr. 3.071 din 19.01.2023, Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), redeschide în platforma Proiecte.pnrr.gov.ro pentru perioada 02.02.2023 - 20.02.2023 apelul PNRR/2022/C15/MEDU/I6/Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual în cadrul Investiției 6 - „Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate” .

[31.01.2023] Metodologie privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual (modificată)

[31.01.2023] Ordin nr. 3.613/31.01.2023 pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educației nr. 6216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual

[20.01.2023] Ghidul solicitantului (republicat)

  • Anexe la Ghidul solicitantului (arhivă RAR)

[14.12.2022] Anunț: Solicitările privind avizul de constituire a consorțiilor se pot depune ​la sediul Ministerului Educației sau trimite pe adresa de e-mail consortii.dual@edu.gov.ro

[17.11.2022] Anunț: Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, cu respectarea perioadei de depunere (prelungită): 17.11.2022 - 20.02.2023. În această perioadă, potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro

[17.11.2022] Schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea Programului-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual

  • Anexa 1: Declarație de eligibilitate pe propria răspundere ajutor de minimis

  • Anexa 2: Declarație de eligibilitate la depunerea cererii de finanțare (modificată prin Corrigendum și republicată în 23.12.2022)

  • Anexa 3: Contract de finanțare aferent ajutorului de minimis

[09.11.2022] Metodologia privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual 

[09.11.2022] Ordin nr. 6.216/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea Consorțiilor pentru învățământ dual

[09.11.2022] Contract de parteneriat pentru constituirea consorțiului pentru învățământ dual

CONSULTARE PUBLICĂ

[07.07.2022] Ghidul solicitantului

[07.07.2022] Anexe la Ghidul solicitantului (arhivă rar)

[07.07.2022] Metodologia de constituire a consorțiilor integrate pentru învățământul dual

Perioada de consultare publică este de 8 iulie - 8 august 2022.

Persoanele sau entitățile interesate vor putea transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.

Data publicării: 
Joi, 20 Octombrie, 2022