[Consultare publică] Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ,,Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
25.07.2018

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ,,Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa de e-mail office@edituradp.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.