ANC

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] PROIECT: ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea certificatelor dobândite, după caz, în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/acreditaţi (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ:

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul Hotărârii de Guvern privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

Subscribe to RSS - ANC