legislație subsecventă LegileEdu

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel”

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel”.

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS). 

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi.

[Consultare publică] Proiectul Metodologiei-cadru de acordare a burselor școlare

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul Metodologiei-cadru de acordare a burselor școlare.

[Consultare publică] Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

Legislație subsecventă || Pachetul de legi ale educației „România Educată”

În această pagină veți regăsi legislația subsecventă (mai întâi în forma propusă spre consultare, ulterior în forma finală, aprobată prin ordine de ministru, hotărâri de guvern etc.), ce derivă din aplicarea pachetului de legi ale educației „România Educată”.

Secțiunea de față vă oferă resurse esențiale pentru a rămâne informați și implicați în procesul de elaborare a legislației subsecvente.

Vă invităm să urmăriți periodic această pagină și să fiți parte din dialogul pe care-l inițiem.

[Consultare publică] Proiectul Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.

[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind aprobarea unor regulamente de organizare și funcționare (palate și cluburi ale copiilor / cluburi sportive școlare)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

  • proiect de ordin privind Regulamentul de organizare și funcționare a palatelor și cluburilor copiilor;

Pagini

Subscribe to RSS - legislație subsecventă LegileEdu