proiect HG

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind a doua plată parțială a contribuției financiare restante a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind a doua plată parțială a contribuției financiare restante a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA).

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în HG nr. 1.705/2006 (Anexa 8), ca urmare a restituirii acestora

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în Anexa nr. 8 la HG nr. 1705/2006, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite, în condițiile legii.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A.

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică următorul proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” S.A., care funcționează sub auto

[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind baza materială a unor instituții de învățământ superior

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică urmatoarele proiecte (disponibile atașat: fișiere pdf arhivate): 

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.

[Consultare publică // Reluare] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înființarea Spitalului „George Emil Palade”, instituție publică în subordinea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale (...), precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării, pentru finanţarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi comple

Pagini

Subscribe to RSS - proiect HG