proiect HG

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale pentru finanțarea în anul 2023 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern (alături de nota de fundamentare) pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.

[Consultare publică] Proiecte de acte normative privind implementarea/prelungirea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (an școlar 2023 - 2024)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Universității ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrare (...)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

[Consultare publică] Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a (sesiunea 2023) și la examenul național de bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2023)

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației prin ISJ Cluj

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

Pagini

Subscribe to RSS - proiect HG