Proiecte de acte normative

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiect de HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1401/2009 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Național de Evaluare și Examinare

În vederea consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dar și a consultării preliminare interinstituționale.

[Consultare publică] Proiect de HG privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO

Proiectul este publicat în vederea consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dar și a consultării preliminare interinstituționale.

[Consultare publică] Proiect de HG pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016

În vederea consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dar și a consultării preliminare interinstituționale

Persona de contact Constantin Marcel e-mail: constantin.marcel@edu.gov.ro, nr. tel 021.4055601

[Consultare publică] Proiect de HG pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

În vederea consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dar și a consultării preliminare interinstituționale.

[Consultare publică] Proiect de HG pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 522 din 26 iunie 1996 privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria și civilizația românească

În vederea consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dar și a consultării preliminare interinstituționale.

Persoana de contact pentru eventuale observatii sau propuneri este Daniela Angelescu, telefon 021 405 5759, e-mail: daniela.angelescu@edu.gov.ro

[Consultare publică] Proiect de HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare de licență

În vederea consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dar și a consultării preliminare interinstituționale.

[Consultare publică] Proiect de HG pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017

În vederea consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dar și a consultării preliminare interinstituționale.

[Consultare publică] Proiect de HG privind modificarea și completarea HG nr.855 din 26.11.1998 privind înființarea Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu modificările și completările ulterioare

Proiectele de HG sunt în consultare și propunerile de modificare/completare se transmit la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic pe adresa: vet@tvet.ro.

[Consultare publică] Proiect de HG privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional

Proiectul de HG este în consultare publică iar propunerile de modificare/completare se transmit la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic pe adresa: vet@tvet.ro.

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual

Proiectul de ordin privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual este în consultare până în data de 26 august 2017, iar propunerile de modificare/completare se transmit pe adresa de e-mail a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic: vet@tvet.ro.

 

Pagini

Subscribe to RSS - Proiecte de acte normative