Proiecte de acte normative

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică încheiată] Proiect de OUG privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat

Supunem consultării publice proiectul de ordonanță de urgență privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat.

 Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 11.09.2017 pe adresa de e-mail corina.ceama@edu.gov.ro

[Consultare publică] Proiect de HG privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Supunem consultării publice proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr…../2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 24.08.2017 pe adresa de e-mail corina.ceama@edu.gov.ro

 

[Consultare publică] Proiect HG privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie, a standardelor de acreditare, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru asigurarea calității învățământului preuniversitar

Supunem consultării publice proiectul de hotărâre a guvernului privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie, a standardelor de acreditare, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar.

Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 24.08.2017 pe adresa de e-mail catalin.fuior@edu.gov.ro.

[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea articolului VIII alineatul (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2016

Propuneri și sugestii privind proiectul Ordonanței de urgență privind modificarea articolului VIII  alineatul (3) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, supus consultării publice, pot fi trimise pe adresa de e-mail daniela.burghila@edu.gov.ro.

 

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Naţională 2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a și la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Naţională 2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a și la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017 este supus consultării publice în perioada 21 iulie - 1 august. 

Propuneri & sugestii pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017

Proiectul de Hotârâre de Guvern privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari  2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017 este în consultare publică în intervalul 17 - 27 iulie.

Propunerile și sugestiile dumneavoastră pot fi trimise pe adresa de e-mail daniela.burghila@edu.gov.ro.

 

[Consultare publică] Proiect Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

H O T Ă R Â R E privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Educației Naționale și a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

Persoana de contact pentru eventuale observatii si propuneri este Roxana Ilie, e-mail: roxana.ilie@edu.gov.ro.

 

[Consultare publică] Proiect Hotărâre de Guvern privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor și personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

Proiect Hotărâre de Guvern privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor și personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.

Persoana de contact> Robert Berezovski mail robert.berezovski@edu.gov.ro

 

 

Proiect Hotărâre de Guvern privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii

Proiect Hotărâre de Guvern privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor și personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.

Persoana de contact> Robert Berezovski mail robert.berezovski@edu.gov.ro

 

 

[Consultare publică încheiată] Proiect de Hotărâre de Guvern privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar

Poiectul atașat stabilește modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES), înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar, constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă so

Pagini

Subscribe to RSS - Proiecte de acte normative