Proiecte de acte normative

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiect de HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare de licență

În vederea consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dar și a consultării preliminare interinstituționale.

[Consultare publică] Proiect de HG pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017

În vederea consultării publice, în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, dar și a consultării preliminare interinstituționale.

[Consultare publică] Proiect de HG privind modificarea și completarea HG nr.855 din 26.11.1998 privind înființarea Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, cu modificările și completările ulterioare

Proiectele de HG sunt în consultare și propunerile de modificare/completare se transmit la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic pe adresa: vet@tvet.ro.

[Consultare publică] Proiect de HG privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional

Proiectul de HG este în consultare publică iar propunerile de modificare/completare se transmit la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic pe adresa: vet@tvet.ro.

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual

Proiectul de ordin privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual este în consultare până în data de 26 august 2017, iar propunerile de modificare/completare se transmit pe adresa de e-mail a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic: vet@tvet.ro.

 

[Consultare publică încheiată] Proiect de OUG privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat

Supunem consultării publice proiectul de ordonanță de urgență privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat.

 Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 11.09.2017 pe adresa de e-mail corina.ceama@edu.gov.ro

[Consultare publică] Proiect de HG privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Supunem consultării publice proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr…../2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 24.08.2017 pe adresa de e-mail corina.ceama@edu.gov.ro

 

[Consultare publică] Proiect HG privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie, a standardelor de acreditare, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru asigurarea calității învățământului preuniversitar

Supunem consultării publice proiectul de hotărâre a guvernului privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie, a standardelor de acreditare, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar.

Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 24.08.2017 pe adresa de e-mail catalin.fuior@edu.gov.ro.

[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea articolului VIII alineatul (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2016

Propuneri și sugestii privind proiectul Ordonanței de urgență privind modificarea articolului VIII  alineatul (3) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, supus consultării publice, pot fi trimise pe adresa de e-mail daniela.burghila@edu.gov.ro.

 

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Naţională 2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a și la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Naţională 2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a și la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017 este supus consultării publice în perioada 21 iulie - 1 august. 

Propuneri & sugestii pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro

Pagini

Subscribe to RSS - Proiecte de acte normative