Ghidul solicitantului - Granturi pentru digitalizarea universităților

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
09.06.2022

UPDATE [1 iulie 2022]

  • Lista universităților selectate pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte „Granturi pentru digitalizarea universităților” este disponibilă aici (lista a fost aprobată prin Ordinul de ministru nr. 4.168/30.06.2022).

---------------------------------------

  • Vă invităm să consultați setul de răspunsuri pentru cele mai frecvente întrebări (FAQ) privind Ghidul solicitantului publicat mai jos. 

---------------------------------------

Ghidul solicitantului (publicat atașat) și anexele aferente (arhivă RAR) au fost elaborate de Ministerul Educației pentru universitățile de stat și particulare acreditate care doresc să obţină fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (aprobat prin Decizia 2021/0309 de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României) pentru proiecte de digitalizare a procesului de învățământ din universități.

Ghidul include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor, precum și informaţii generale privind implementarea proiectelor. De asemenea, reglementează apelul de proiecte Granturi pentru digitalizarea universităților finanțat prin PNRR/2022/Componenta C15: Educație/Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Cererile de finanțare aferente acestui apel de proiecte se pot depune prin platforma electronică dedicată PNRR.

Investițiile finanțabile trebuie să respecte orientările tehnice oferite în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01), conform cerințelor precizate în cuprinsul acestui ghid.

Universitățile solicitante de granturi vor parcurge analiza privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” corespunzătoare acestei măsuri de investiții, anexată la componenta 15 Educație a PNRR.

Apelul de proiecte cu titlul Granturi pentru digitalizarea universităților este finanțat prin PNRR/2022/Componenta C15: Educație/Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Recomandare: Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, vă rugăm să vă asigurați că aţi parcurs toate informațiile prezentate în ghid și că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR.

Detalii pot fi obținute pe e-mail: consultare.digiuniv@edu.gov.ro

---------------------------------------

Alte informații utile