Instituții de învățământ superior

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior din România

►  [NOU] Raport anual privind Metarankingul Național aferent anului 2023 (data publicării: 08.05.2024)

► Raport anual privind Metarankingul Național aferent anului 2022 (data publicării: 12.05.2023)

► Raport anual privind Metarankingul Național aferent anului 2021 (data publicării: 07.03.2022)

Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea.

Instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii furnizoare de educaţie care desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe de studii autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate în condiţiile legii, de formare iniţială şi continuă de nivel universitar, programe ce funcţionează pe principiul calităţii și corelării ofertei educaționale cu piața muncii.

Sistemul naţional de învăţământ superior include toate instituţiile de învăţământ superior acreditate. O instituţie de învăţământ superior autorizată să funcţioneze provizoriu, conform procedurilor legale în vigoare, devine parte a sistemului naţional de învăţământ superior numai după acreditare.Pentru mai multe informații puteți accesa și site-ul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Instituţiile de învăţământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Aceste instituţii au personalitate juridică, au caracter nonprofit şi sunt apolitice. Instituţiile de învăţământ superior sunt persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică.

Autonomia universitară este garantată prin Constituţie. Libertatea academică este garantată prin lege. De asemenea si răspunderea publică este reglementată pentru orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particulară.

Printr-o hotărâre de guvern anuală, sunt validate:

 • Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare per unie

 • structura instituţiilor de învăţământ superior de stat si particular acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, cu:

  • domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu,

  • locaţiile geografice de desfăşurare,

  • numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,

  • formă de învăţământ şi limbă de predare,

  • numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

Lista instituțiilor de învățământ superior din România