Mobilitatea personalului didactic

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Metodologia-cadru reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

 • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024 - 2025 (aprobată prin ordinul nr. 6.877/2023)

 • Ordin nr. 4.034/22.03.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate în structura/ subordinea instituțiilor de învățământ superior

Arhivă recentă

 • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 - 2024 (aprobată prin ordinul nr. 6.218/2022)

  • Completare: Ordin nr. 4.475/15.06.2023 pentru completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023 - 2024, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.218/2022

 • Programele valabile pentru concursul de titularizare în anul 2023

 • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023

 • [arhivă ZIP] Centrralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2023 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.656/13.02.2023)

 • Modele de subiecte pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 2021

 • Ordin nr. 5.975/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

  • Anexa 1 [arhivă RAR]: P R O G R A M E L E pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

  • Anexa 2Lista disciplinelor pentru care au fost aprobate programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

 • Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 - 2022 

  • AnexăMetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 - 2022

 • Ordin nr. 5.574/17.09.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

► Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 - ordinul nr. 4.667/06.07.2020 pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 - 2021, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019

Ordin nr. 4.749/24.07.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Ordinul nr. 4.302/21.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019.

 • Anexa 1
 • Anexa 2: Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 (abrogată)
 • Anexa 3 (proba orală eliminatorie de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea)

Concurs titularizare:

 • Programe specifice pentru concurs titularizare - Cultură generală
 • Programe specifice pentru concurs titularizare - discipline tehnologice
 • Programe specifice pentru concurs titularizare - maiștri instructori

În fișierele atașate (vezi la finalul articolului subsecțiunea Cadru normativ) pot fi consultate:

 • legislația specifică
 • calendarul pentru mobilități
 • centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările
 • probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ

Website dedicat: titularizare.edu.ro

Cadru normativ: