Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5.816/24.11.2016 privind regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
25.11.2016

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) este un organism consultativ al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), fără personalitate juridică. Misiunea sa este de a sprijini Ministerul Educației și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI) în procesele de coordonare, finanțare, monitorizare și evaluare a activităților de cercetare științifică din România, în conformitate cu Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (SNCDI 2014-2020).

CNCS este format din 21 membri, inclusiv președintele şi cei doi vicepreşedinţi ai acestuia, numiţi prin ordin al ministrului Educaţiei pentru un mandat de patru ani. Membrii CNCS au fost desemnați în urma unui proces transparent demarat în luna septembrie, pe criterii de prestigiu profesional și moral. Aria de selecție a fost formată din cadre didactice universitare și cercetătorii cu performanţe stiinţifice cu relevanţă internaţională, având cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în strainătate, sau au îndeplinit cerințele, condițiile și criteriile pentru obținerea acestor titluri.