Mijloace de învățământ / Auxiliare didactice

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

I. Anunț privind procesul de omologare a mijloacelor de învățământ în vederea utilizării lor în sistemul de învățământ preuniversitar (data publicării: 20.05.2022)

II. Rezultatele sesiunilor periodice de omologare a mijloacelor de învățământ (2017 - 2022):

III. Rezultate sesiuni aprobare/avizare auxiliare didactice:

***

Potrivit Legii Educației Naționale, în unităţile de învăţământ de stat sau particulare din România se utilizează manuale şcolare, precum şi auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educaţiei.

Auxiliarele curriculare sunt  constituite  din  ghiduri  metodologice  care,  prin  conţinut,  sunt  în  conformitate  cu  prevederile legale în vigoare şi pe care cadrele didactice le pot selecta şi utiliza la clasă, în baza libertăţii iniţiativei profesionale, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional.

În acest sens, Ministerul Educației a aprobat, prin ordin de ministru, Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv Metodologia-cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în învățământul preuniversitar + anexe [arhivă zip ce conține în format pdf și în format editabil - word - anexa 2 (datele de identificare) și anexa 3 (solicitare de omologare) la metodologia-cadru]

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul (CNPEE)   

Data publicării: 
Marţi, 3 Octombrie, 2017