Mijloace de învățământ / Auxiliare didactice

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

I. Rezultate sesiuni aprobare/avizare auxiliare didactice:

II. Rezultatele sesiunilor periodice de omologare a mijloacelor de învățământ (2017 - 2021):

***

Pe site-ul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) a fost publicată miercuri, 11 octombrie 2017, lista auxiliarelor didactice care au obținut acordul MEN pentru utilizare extinsă la clasă.

Lista include 3.361 de titluri aferente instrumentelor didactice destinate dezvoltării competențelor elevilor. Acestea sunt elaborate de instituții, societăți științifice recunoscute la nivel național și internațional și/sau publicate de edituri de prestigiu național și internațional (ex.: Academia Română, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.).

***

Potrivit Legii Educației Naționale, în unităţile de învăţământ de stat sau particulare din România se utilizează manuale şcolare, precum şi auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educaţiei.

Auxiliarele curriculare sunt  constituite  din  ghiduri  metodologice  care,  prin  conţinut,  sunt  în  conformitate  cu  prevederile legale în vigoare şi pe care cadrele didactice le pot selecta şi utiliza la clasă, în baza libertăţii iniţiativei profesionale, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional.

În acest sens, Ministerul Educației a aprobat, prin ordin de ministru, Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv Metodologia-cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în învățământul preuniversitar.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul (CNPEE)   

Data publicării: 
Marţi, 3 Octombrie, 2017