proiect HG

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Proiect de ordin privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual

Proiectul de ordin privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul dual este în consultare până în data de 26 august 2017, iar propunerile de modificare/completare se transmit pe adresa de e-mail a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic: vet@tvet.ro.

 

[Consultare publică încheiată] Proiect de OUG privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat

Supunem consultării publice proiectul de ordonanță de urgență privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat.

 Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 11.09.2017 pe adresa de e-mail corina.ceama@edu.gov.ro

[Consultare publică] Proiect de HG privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Supunem consultării publice proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr…../2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 24.08.2017 pe adresa de e-mail corina.ceama@edu.gov.ro

 

[Consultare publică] Proiect HG privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie, a standardelor de acreditare, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru asigurarea calității învățământului preuniversitar

Supunem consultării publice proiectul de hotărâre a guvernului privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie, a standardelor de acreditare, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar.

Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 24.08.2017 pe adresa de e-mail catalin.fuior@edu.gov.ro.

[Consultare publică încheiată] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă este supusă procesului de consultare publică în perioada 27 iulie - 8 august. 

Persoană de contact: Cătălina CHENDEA, inspector de specialitate, telefon 021/405.56.32, e-mail: catalina.chendea@edu.gov.ro

Etichetă : 

[Consultare publică] Proiect HG aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv de investiţii „Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară - ROVETEMERG” - USAMV „Ion Ionescu de la Brad” Iași

Proiectul de Hotârâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranța alimentară - ROVETEMERG” la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași este supus consultării publice în perioada 27 iulie - 8 august. 

Persoană de contact: Crenguța NICU, Consilier Direcția Patrimoniu si Investiții, tel. 0214056277

Etichetă : 

[Consultare publică] Proiect de Hotârâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Facultatea de Bioinginerie Medicală” la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași

Proiectul de Hotârâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Facultatea de Bioinginerie Medicală” la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași este supus consultării publice în perioada 27 iulie - 8 august. 

Persoană de contact: Crenguța NICU, Consilier Direcția Patrimoniu si Investiții, tel. 0214056277

Etichetă : 

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Naţională 2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a și la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Naţională 2017 pentru absolvenţii clasei a VIII-a și la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017 este supus consultării publice în perioada 21 iulie - 1 august. 

Propuneri & sugestii pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017

Proiectul de Hotârâre de Guvern privind denumirile calificărilor și titlurile conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari  2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017 este în consultare publică în intervalul 17 - 27 iulie.

Propunerile și sugestiile dumneavoastră pot fi trimise pe adresa de e-mail daniela.burghila@edu.gov.ro.

 

Pagini

Subscribe to RSS - proiect HG