consultare publică

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

Etichetă : 

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind dobândirea statutului de instituţie publică de cercetare-dezvoltare, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, pentru Institutul de Cercetări pentru Biosecuritate și Bioinginerii

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Ghidul Solicitantului privind apelul PNRR de proiecte „Asigurarea infrastructurii universitare”

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte „Asigurarea infrastructurii universitare”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București, instituție în subordinea ME

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, apel de proiecte care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

[Consultare publică] Proiectul Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea finanțării din Fondul de rezervă pus la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru două proiecte de dezvoltare a infrastructurii școlare din Rep. Moldova

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de lege privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Lege privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2023 - 2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar, caracteristicilor tehnice și a adresei poștale ale unui imobil

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar, caracteristicilor tehnice și a adresei poștale ale imobilului identificat cu nr.

Pagini

Subscribe to RSS - consultare publică