Regulamente (actualizate) - olimpiade și competiții școlare (2021 - 2022)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

- cea mai recentă actualizare: 26.05.2022 

În această pagină sunt publicate versiunile actualizate ale regulamentelor specifice de organizare și desfășurare, valabile în anul școlar 2021 - 2022, pentru olimpiadele și concursurile școlare aprobate (formatul fișierelor este preponderent pdf). 

---

Alte informații utile

⇒ Metodologie actualizată prin Ordinul nr. 3.123/9.02.2022 al ministrului educației pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

 Calendare 

⇒ Pagină dedicată Olimpiade & concursuri

Cadru normativ: 
Data publicării: 
Marţi, 22 Februarie, 2022