noutăți

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

25 noiembrie 2021: Prima ediție a Zilei Educației pentru climă

Comisia Europeană organizează în data de 25 noiembrie, în mediul virtual, prima ediție a Zilei Educației pentru climă.

Evenimentul se adresează întregii comunități implicate în sectorul educației: experți în politici educaționale din mediul public și privat, cadre didactice, furnizori de servicii de educație și formare.

Etichetă : 

Lista unităților de învățământ preuniversitar (cu personalitate juridică și structuri arondate) și ratele de vaccinare ale personalului angajat

Lista publicată include și palatele copiilor, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare.

Data de referință: 13.11.2021.

Datele au fost comunicate de inspectoratele școlare județene. În funcție de aceste date se va desfășura activitatea didactică în săptămâna 15 - 19 noiembrie

Etichetă : 

[Completări] Ordin comun Ministerul Educației (5.338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (2.015/01.10.2021) - pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică

Precizări privind disciplinele la care se susțin lucrări scrise de evaluare semestrială (teze) în anul școlar 2021 - 2022

1. În baza prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, disciplinele la care se susțin lucrări scrise de evaluare semestrială (teze) se stabilesc de către Ministerul Educației.

CNRED, prezent la „Ziua Profesiilor Liberale din România”, ediția 2021

Astăzi, 4 noiembrie 2021, reprezentanții Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diploimelor (CNRED) au fost alături, în mod tradițional, de Uniunea Profesiilor Liberale din România, la „Ziua Profesiilor Liberale din România”, eveniment online cu tema „Exercitarea profesiilor liberale în pandemie”.

Etichetă : 

Inițiative ale Comisiei Europene în domeniul învățământului superior - cerere de contribuții

În perspectiva prezentării, în primul trimestru al anului 2022, a unei Comunicări privind învățământul superior - o strategie europeană pentru universități și a unei propuneri de Recomandare privind Universitățile Europene - o cooperare transnațională aprofundată și durabilă în învățământul superior, Comisia Europeană a lansat două cereri de contribuții, după cum urmează:

Etichetă : 

22.853 de liceeni beneficiază de bursa „Bani de liceu” în anul școlar 2021 - 2022

Fiecare beneficiar al bursei va primi 250 lei/lună pe întreaga durată a cursurilor, inclusiv pe durata pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție, cu condiția respectării tuturor condițiilor prevăzute de lege.

Conform reglementărilor în vigoare, beneficiari eligibili ai programului „Bani de liceu” sunt elevii aflați în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 de lei.

Procedura operațională privind organizarea, desfăşurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director şi director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Procedura elaborată și publicată de minister reglementează activitățile privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Pagini

Subscribe to RSS - noutăți