Proiecte

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Proiect: Protejarea sănătății elevilor și a personalului implicat în desfășurarea activităților educaționale în contextul răspândirii virusului SARS.CoV.2 în zona București - Ilfov” || Cod Mysmis 142218

Derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020

  • Beneficiar: Ministerul Educației (MEd)

  • Durata de implementare: 6 de luni (contract de finanțare semnat în 04.06.2021)

  • Buget alocat: 1.782.152,00 lei.

Etichetă : 

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ TITLUL PROIECTULUI: Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii

Solicitant: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Valoarea totală a proiectului:                                       20.261.691,98 lei

Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ TITLUL PROIECTULUI: Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii

Solicitant: MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Valoarea totală a proiectului:                                       20.261.691,98 lei

Partener:                                                                 ACADEMIA ROMÂNĂ

Consultare publică [încheiată]: proiectele metodologiilor privind recunoașterea automată de către universitățile acreditate din România a diplomelor de doctor, funcțiilor didactice și calității de conducător de doctorat obținute în străinătate

Cele trei proiecte de metodologii au ca obiectiv descentralizarea și optimizarea procedurilor privind recunoașterea automată a diplomelor de doctor, funcțiilor didactice obținute în străinătate și calității de conducător de doctorat.

Subscribe to RSS - Proiecte