Anunțuri privind concursurile de recrutare organizate de Ministerul Educației în anul 2021

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
19.01.2022
 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante în aparatul propriu (consilier clasa I grad profesional asistent / ID 403611 și consilier clasa I grad  profesional principal / ID 440016): Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene - Direcția Afaceri Europene (data publicării: 30.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante în aparatul propriu (consilier clasa I grad profesional asistent / ID 403611 și consilier clasa I grad  profesional principal / ID 440016): Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene - Direcția Afaceri Europene (data publicării: 29.12.2021)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea unor funcții publice vacante în aparatul propriu: Direcția Generală Juridică și Control / Direcția Control (data publicării: 28.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante în aparatul propriu (consilier clasa I grad profesional asistent / ID 403611 și consilier clasa I grad  profesional principal / ID 440016): Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene - Direcția Afaceri Europene (data publicării: 27.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unor funcții publice vacante în aparatul propriu: Direcția Generală Juridică și Control / Direcția Contro(data publicării: 27.12.2021)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea uinor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu: Direcția Generală Învățământ Universitar (data publicării: 27.12.2021)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de promovare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante în aparatul propriu - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 27.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate - după soluționarea contestațiilor - la proba de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea uinor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu: Direcția Generală Învățământ Universitar (data publicării: 24.12.2021)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacantă (inspector clasa I grad profesional superior/ID538013): Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman/OIPOCU - Serviciul Implementare Asistență Tehnică (data publicării: 23.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea uinor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu: Direcția Generală Învățământ Universitar (data publicării: 23.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de promovare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante în aparatul propriu - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 23.12.2021)

 • Erată privind comunicarea rezultatelor înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea uinor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală Învățământ Universitar - după soluționarea contestațiilor (data publicării: 23.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea uinor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală Învățământ Universitar - după soluționarea contestațiilor (data publicării: 22.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de promovare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante în aparatul propriu - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 22.12.2021)

 • Rezultatul final înregistrat în cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice, vacantă, în aparatul propriu: Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (data publicării: 22.12.2021)

 • Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea unui (1) post de expert județean (Neamț) în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 + Anexe [arhivă zip] (data publicării: 21.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea uinor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu: Direcția Generală Învățământ Universitar (data publicării: 21.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice, vacantă, în aparatul propriu: Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (data publicării: 20.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unor funcții publice vacante în aparatul propriu: Direcția Generală Juridică și Control / Direcția Control (data publicării: 20.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacantă (inspector clasa I grad profesional superior/ID538013): Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman/OIPOCU - Serviciul Implementare Asistență Tehnică (data publicării: 17.12.2021)

 • Apel de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED - Cod SMIS 2014+: 118327 + Anexe [zip folder] (data publicării: 16.12.2021)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul apelului organizat pentru ocuparea unui (1) post de expert, în afara organigramei, în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 (data publicării: 16.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice, vacantă, în aparatul propriu: Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (data publicării: 14.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecție a dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante în aparatul propriu (consilier clasa I grad profesional asistent / ID 403611 și consilier clasa I grad  profesional principal / ID 440016): Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene - Direcția Afaceri Europene (data publicării: 16.12.2021)

 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul apelului organizat pentru ocuparea unui (1) post de expert, în afara organigramei, în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 (data publicării: 14.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecție a dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea uinor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală Învățământ Universitar (data publicării: 13.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecție a dosarelor din cadrul concursului de promovare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante în aparatul propriu - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 10.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de eligibilitate administrativă a dosarelor depuse în cadrul apelului organizat pentru ocuparea unui (1) post de expert, în afara organigramei, în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 (data publicării: 9.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecție a dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unor funcții publice vacante în aparatul propriu: Direcția Generală Juridică și Control / Direcția Control (data publicării: 9.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecție a dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacantă (inspector clasa I grad profesional superior/ID538013): Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman/OIPOCU - Serviciul Implementare Asistență Tehnică (data publicării: 8.12.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice, vacantă, în aparatul propriu - Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (data publicării: 7.12.2021)

 •  Rezultatele finale înregistrate în cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 2.12.2021): 

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu: Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului „România Educată" - Unitatea de Politici pentru Digitalizarea Educației (data publicării: 26.11.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu: Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului „România Educată" -  Direcția Strategii pentru Implementarea Viziunii „România Educată” + Direcția Monitorizarea și Evaluarea Implementării Viziunii „România Educată" (data publicării: 25.11.2021)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 25.11.2021):

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu (consilier clasa I grad profesional asistent/ID 403611 și consilier clasa I grad  profesional principal /D 440016) - Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene - Direcția Afaceri Europene (data publicării: 24.11.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 24.11.2021): 

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă (după soluționarea contestațiilor) desfășurată în cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu: Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului „România Educată" -  Direcția Strategii pentru Implementarea Viziunii „România Educată” + Direcția Monitorizarea și Evaluarea Implementării Viziunii „România Educată" (data publicării: 24.11.2021)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 24.11.2021):

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă (după soluționarea contestațiilor) desfășurată în cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 23.11.2021):

 • Anunț privind organizarea unei proceduri de selecție pentru ocuparea unui (1) post de expert, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 + Anexe (data publicării: 23.11.2021) 

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul apelului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED - Cod SMIS 2014+: 118327 (data publicării: 23.11.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 23.11.2021):

 • Rezultatele soluționării contestației și rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea unui (1) post de expert, în afara organigramei, în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 (data publicării: 22.11.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 22.11.2021): 

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu - Direcția Generală Învățământ Universitar (data publicării: 22.11.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 22.11.2021): 

 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul apelului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED - Cod SMIS 2014+: 118327 (data publicării: 19.11.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu, după soluționarea contestației - Direcția Generală Învățământ Universitar (data publicării: 19.11.2021)

 • Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului propriu - Direcția Generală Juridică și Control (data publicării: 18.11.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de evaluare a dosarelor depuse în cadrul apelului organizat pentru ocuparea unui (1) post de expert, în afara organigramei, în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 (data publicării: 18.11.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 18.11.2021):

 • Anunț privind organizarea concursurilor de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu (data publicării: 17.11.2021):

 • Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) înregistrate la proba de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse în cadrul concursului organizat pentru ocuparea unui (1) post de expert, în afara organigramei, în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 (data publicării: 17.11.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse în cadrul concursului organizat pentru ocuparea unui (1) post de expert, în afara organigramei, în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 (data publicării: 15.11.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecţie a dosarelor din cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 15.11.2021):

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 12.11.2021]

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului propriu: șef serviciu (ID551597) la Serviciul Învățământ Special și Incluziune Socială, Direcția Strategii, Evaluare și Monitorizare Curriculum - Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (data publicării: 11.11.2021)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacantă (inspector clasa I grad profesional superior/ID538013), la Direcția Organismul Intermediar Program Operațional Capital Uman/OIPOCU - Serviciul Implementare Asistență Tehnică (data publicării: 11.11.2021)

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecţie a dosarelor din cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 11.11.2021):

 • Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul apelului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în proiectul POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED - Cod SMIS 2014+: 118327 (data publicării: 10.11.2021)

 • Rezultatul final înregistrat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari publici din aparatul propriu - DGRIAE / Ministerul Educației (data publicării: 09.11.2021)

 • Rezultatele înregistrate în urma evaluării portofoliilor profesionale personale depuse în cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 10.11.2021]

 • Rezultatele înregistrate la proba de selecţie a dosarelor din cadrul procesului de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în aparatul propriu (data publicării: 10.11.2021):

 • Rezultatul probei de interviu din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari publici din aparatul propriu - DGRIAE / Ministerul Educației (data publicării: 09.11.2021)

 • Rezultatul probei scrise din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari publici din aparatul propriu - DGRIAE / Ministerul Educației (data publicării: 08.11.2021)

 • Anunț privind scoaterea la concurs a unui (1) post de expert, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 + Anexe (data publicării: 04.11.2021) 

 • Rezultate înregistrate ca urmare a soluționării contestației depuse după proba eliminatorie din cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 03.11.2021]

 • Rezultatele probei de evaluare (probă eliminatorie) din cadrul primului apel de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) [data publicării: 29.10.2021]

 • Rezultatul final înregistrat în cadrul examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcții publice din aparatul prorpriu - Dir. OIPOCU / Ministerul Educației (data publicării: 29.10.2021)

 • Rezultatul final înregistrat în cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari din aparatul propriu - DGRIAE / Ministerul Educației (data publicării: 28.10.2021)

 • Rezultatul final înregistrat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari contractuali din aparatul propriu - DRPTDPP / Ministerul Educației (data publicării: 28.10.2021)

 • Rezultatul probei de interviu din cadrul examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcții publice din aparatul prorpriu - Dir. OIPOCU / Ministerul Educației (data publicării: 27.10.2021)

 • Rezultatul probei de interviu din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari din aparatul propriu - DGRIAE / Ministerul Educației (data publicării: 26.10.2021)

 • Rezultatul probei de interviu din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari contractuali din aparatul propriu - DRPTDPP / Ministerul Educației (data publicării: 26.10.2021)

 • Rezultatele finale înregistrate la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru posturi de execuție contractuale din cadrul aparatului prorpriu - Dir. OIPOCU / Ministerul Educației (data publicării: 26.10.2021)

 • Rezultatul probei scrise înregistrat la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcții publice din cadrul aparatului prorpriu - Dir. OIPOCU / Ministerul Educației (data publicării: 25.10.2021)

 • Rezultatele probelor scrise din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari din aparatul propriu - DRPTDPP DGRIAE / Ministerul Educației (data publicării: 21.10.2021)

 • Rezultatul final înregistrat în cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari contractuali din aparatul propriu: DB-C/DGE - Ministerul Educației (data publicării: 20.10.2021)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacantă, în cadrul Direcției Generale Economice - Direcția Resurse Umane și Salarizare - Serviciul Salarizare (data publicării: 20.10.2021)

 • Rezultatele probei scrise inregistrate la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcții publice contractuale din cadrul aparatului prorpriu - Dir. OIPOCU / Ministerul Educației (data publicării: 20.10.2021)

 • Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în cadrul Direcției Patrimoniu și Investiții Direcția Generală Infrastructură (data publicării: 20.10.2021)

 • Anunț privind organizarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu (data publicării: 19.10.2021):

 • Apel nr. 1 de selecție privind ocuparea a 39 de posturi de experți în cadrul proiectului POCU_146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, în afara organigramei Ministerului Educației (beneficiar al proiectului) + Anexe [arhivă zip - fișiere editabile word] (data publicării: 19.10.2021)

 • Apel de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED - Cod SMIS 2014+: 118327 + Anexe [scanned pdf] (data publicării: 19.10.2021)

 • Rezultatul final înregistrat în cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari contractuali din cadrul aparatului propriu - DGMRURS / Ministerul Educației (data publicării: 19.10.2021)

 • Rezultatul probei scrise din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari contractuali din cadrul aparatului propriu - DGMRURS / Ministerul Educației (data publicării: 18.10.2021)

 • Rezultatul probei scrise din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari contractuali din cadrul aparatului propriu: DB-C/DGE - Ministerul Educației (data publicării: 18.10.2021)

 • Rezultatul etapei de selecție a dosarelor din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcții publice din aparatul prorpriu - Dir. OIPOCU / Ministerul Educației (data publicării: 15.10.2021)

 • Rezultatul etapei de selecție a dosarelor din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari contractuali din aparatul propriu - DRPTDPP / Ministerul Educației (data publicării: 14.10.2021)

 • Rezultatul etapei de selecție a dosarelor din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari contractuali din aparatul propriu - DGMRURS / Ministerul Educației (data publicării: 11.10.2021)

 • Rezultatul etapei de selecție a dosarelor din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru posturi de execuție contractuale din aparatul prorpriu - Dir. OIPOCU / Ministerul Educației (data publicării: 11.10.2021)

 • Rezultatul etapei de selecție a dosarelor din cadrul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, organizat pentru funcționari contractuali din aparatul propriu: DB-C/DGE - Ministerul Educației (data publicării: 08.10.2021)

 • Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru un funcționar public din cadrul aparatului propriu - DGRIAE /  Ministerul Educației  (data publicării: 06.10.2021)

 • Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcționari contractuali din cadrul aparatului propriu - Ministerul Educației  (data publicării: 01.10.2021)

 • Rezultatele finale înregistrate în procesul de selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți externi în echipa de implementare a Ministerului Educației, partener în proiectul „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766 (data publicării: 29.09.2021)

 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul procesului de selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți externi în echipa de implementare a Ministerului Educației, partener în proiectul „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766 (data publicării: 23.09.2021)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului pentru ocuparaa unui (1) post de expert, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 (data publicării: 21.09.2021)

 • Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul procesului de selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți externi în echipa de implementare a Ministerului Educației, partener în proiectul „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766 (data publicării: 20.09.2021)

 • Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcționari publici din cadrul aparatului propriu - Ministerul Educației  (data publicării: 20.09.2021)

 • Lista candidaților care vor participa la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparaa unui (1) post de expert, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 (data publicării: 20.09.2021)

 • Rezultatul etapei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului pentru ocuparaa unui (1) post de expert, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 (data publicării: 16.09.2021) 

 • Rezultatul etapei de eligibilitate administrativă din cadrul concursului pentru ocuparaa unui (1) post de expert, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 (data publicării: 13.09.2021) 

 • Anunț privind prelungirea perioadei de organizare a selecției pentru ocuparea a 16 posturi de experți externi în echipa de implementare a Ministerului Educației, partener în proiectul „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766 (data publicării: 10.09.2021)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacantă, de inspector clasa I, grad profesional superior - Serviciul Implementare Asistență Tehnică, Direcția Organismul Intermediar Programul Operaţional Capital Uman (data publicării: 10.09.2021)

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (data publicării: 10.09.2021)

 • Rezultatele probei interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (data publicării: 08.09.2021)

 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacantă, de inspector clasa I, grad profesional superior - Serviciul Implementare Asistență Tehnică, Direcția Organismul Intermediar Programul Operaţional Capital Uman (data publicării: 07.09.2021)

 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (data publicării: 03.09.2021)

 • Anunț privind scoaterea la concurs a unui (1) post de expert, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic”, Cod SMIS 140783 + Anexe (data publicării: 02.09.2021) 

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacantă, de inspector clasa I, grad profesional superior - Serviciul Implementare Asistență Tehnică, Direcția Organismul Intermediar Programul Operaţional Capital Uman (data publicării: 27.08.2021)

 • Anunț privind recrutarea și selecția unor experți externi pentru ocuparea a 16 posturi în echipa de implementare a Ministerului Educației, partener în proiectul „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766 + [anexe (arhivă rar): model cerere înscriere / declarație de disponibilitate / declarație consimțământ prelucrare date personale] (data publicării: 27.08.2021)

 • Erată privind comunicarea din data de 24.08.2021 a rezultatelor etapei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (data publicării: 25.08.2021): 

  • Dintr-o eroare materială privind tehnoredactarea coloanei a treia din tabelul ce însoțește anunțul anterior (disponibil aici), precizăm faptul că, postul pentru funcția contractuală de consilier gradul I și postul pentru funcția contractuală de expert gradul I sunt vacante, nu temporar vacante. 

 • Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor  (data publicării: 24.08.2021)

 • Concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție, vacante, în cadrul aparatului propriu - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (data publicării: 10.08.2021)

 • Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacantă, din cadrul aparatului propriu: inspector clasa I grad  profesional superior (ID538013) la Serviciul implementare asistență tehnică - Direcția Organism Intermediar Program Operațional Capital Uman (data publicării: 03.08.2021)

 • ANUNȚ privind scoaterea la concurs a 41 de posturi de lector de limba română din statul de funcții al lectorilor I.L.R. (data publicării: 23.07.2021)

 • Anunț privind scoaterea la concurs a 5 posturi contractuale de execuție, vacante, pe perioada determinată de derularea proiectelor la Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă - Ministerul Educației (MEd-UMPFE) + Anexă (cerere de înscriere - arhivă rar) [data publicării: 09.07.2021]

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației - în afara organigramei - beneficiar în proiectul „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327 [data publicării: 30.06.2021]

 • Rezultatul soluționării contestației depuse în urma comunicării rezultatelor înregistrate la etapa de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației - în afara organigramei - beneficiar în proiectul „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327 [data publicării: 30.06.2021]

 • Erată privind comunicarea inițială (vezi anunțul publicat anterior) a rezultatelor etapei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației - în afara organigramei - beneficiar în proiectul „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327. Prin urmare, forma actualizată a anunțului este disponibilă aici. [data publicării: 28.06.2021]

 • Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației - în afara organigramei - beneficiar în proiectul „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327 [data publicării: 28.06.2021]

 • Rezultatele înregistrate la proba de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației - în afara organigramei - beneficiar în proiectul „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327 [data publicării: 22.06.2021]

 • Rezultatele finale înregistrate la concursul organizat pentru ocuparea a 4 posturi de experți (în afara organigramei) în proiectul „Noi instrumente pentru strategia naţională privind educaţia continuă a adulţilor din România - Edu-C-Ad”, Cod SIPOCA 867/ MySMIS2014+ 136584 [data publicării: 18.06.2021]

 • Rezultatele finale înregistrate la concursul pentru ocuparea postului de asistent coordonator proiect în cadrul proiectului „ReCONECT - Adaptare la schimbare - Mecanism integrat de anticipare, monitorizare, evaluare a pieței muncii și educației” Cod SMIS 140092 [data publicării: 16.06.2021]

 • Rezultatele înregistrate la proba de evaluare a dosarelor din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 4 posturi de experți (în afara organigramei) în proiectul „Noi instrumente pentru strategia naţională privind educaţia continuă a adulţilor din România - Edu-C-Ad”, Cod SIPOCA 867/ MySMIS2014+ 136584 [data publicării: 15.06.2021]

 • Rezultatele finale înregistrate la proba de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de ocupare a 4 posturi de experți (în afara organigramei) în proiectul „Noi instrumente pentru strategia naţională privind educaţia continuă a adulţilor din România - Edu-C-Ad”, Cod SIPOCA 867/ MySMIS2014+ 136584 [data publicării: 11.06.2021]

 • Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de ocupare a 4 posturi de experți (în afara organigramei) în cadrul proiectului „Noi instrumente pentru strategia naţională privind educaţia continuă a adulţilor din România - Edu-C-Ad”, Cod SIPOCA 867/ MySMIS2014+ 136584 [data publicării: 10.06.2021]

 • Rezultatele etapei de evaluare a conținutului dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea  postului de asistent coordonator proiect în cadrul proiectului „ReCONECT - Adaptare la schimbare - Mecanism integrat de anticipare, monitorizare, evaluare a pieței muncii și educației” Cod SMIS 140092 [data publicării: 10.06.2021]

 • Rezultatele etapei de evaluare administrativă a dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea postului de asistent coordonator proiect în cadrul proiectului „ReCONECT - Adaptare la schimbare - Mecanism integrat de anticipare, monitorizare, evaluare a pieței muncii și educației” Cod SMIS 140092 [data publicării: 07.06.2021]

 • Apel selecție experți în cadrul proiectului CRED + Anexe (Cerere de înscriere + Consimțământ prelucrare date personale - fișiere pdf) [data publicării: 04.06.2021] 

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare și selecție a 8 experți pentru posturile vacante (în afara organigramei) din echipa organizației beneficiare în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 01.06.2021]

 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție a 8 experți pentru posturile vacante (în afara organigramei) din echipa organizației beneficiare în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 28.05.2021]

 • Rezultatele etapei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare și selecție a 8 experți pentru posturile vacante (în afara organigramei) din echipa organizației beneficiare în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” ► după soluționarea contestațiilor [data publicării: 27.05.2021]

 • Anunț privind scoaterea la concurs a 4 posturi de experți (în afara organigramei) în cadrul proiectului „Noi instrumente pentru strategia naţională privind educaţia continuă a adulţilor din România - Edu-C-Ad”, Cod SIPOCA 867/ MySMIS2014+ 136584 + Anexe (arhivă zip) [data publicării: 25.05.2021]

 • Rezultatele etapei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor depuse în cadrul concursului de recrutare și selecție a 8 experți pentru posturile vacante (în afara organigramei) din echipa organizației beneficiare în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 24.05.2021]

 • Anunț privind organizarea selecţiei pentru ocuparea poziției de asistent coordonator proiect în cadrul proiectului POCU ReCONECT - „Adaptare la schimbare - Mecanism integrat de anticipare, monitorizare, evaluare a pieței muncii și educației Cod SMIS 140092 (anexele aferente anunțului fac parte din același document) [data publicării: 20.05.2021]

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului organizat în data de 14 mai 2021, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Verificare Proiecte Finanțate - Direcția OIPOCU [data publicării: 19.05.2021]

 • Rezultatele probei interviu din cadrul concursului organizat în data de 14 mai 2021, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Verificare Proiecte Finanțate - Direcția OIPOCU [data publicării: 18.05.2021]

 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului organizat în data de 14 mai 2021, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Verificare Proiecte Finanțate - Direcția OIPOCU [data publicării: 14.05.2021 / data actualizării: 17.05.2021]

 • Anunț privind organizarea selecției de experți (2 posturi), în afara organigramei Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” + Anexe (arhivă rar) + Grile evaluare dosare [data publicării:12.05.2021]

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Verificare Proiecte Finanțate - Direcția OIPOCU [data publicării: 07.05.2021]

 • Rezultatele finale înregistrate în procesul de selecție a experților (8 posturi), în afara organigramei Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 13.04.2021]

 • Ministerul Educației anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu, concurs organizat conform dispozițiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 [data publicării: 12.04.2021]

 • Rezultatul soluționării contestației depuse în urma comunicării rezultatelor evaluării dosarelor din cadrul selecției de experți (8 posturi), în afara organigramei Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 12.04.2021]

 • Rezultatele evaluării dosarelor din cadrul selecției de experți (8 posturi), în afara organigramei Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 08.04.2021]

 • Rezultatele soluționării contestațiilor depuse în urma comunicării rezultatelor etapei de evaluare a dosarelor din cadrul procesului de selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU 375/4/22/122607 [data publicării: 07.04.2021]

 • Rezultatele etapei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor înregistrate în cadrul selecției de experți (8 posturi), în afara organigramei Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” [data publicării: 05.04.2021]

 • Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor din cadrul procesului de selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU 375/4/22/122607 [data publicării: 02.04.2021]

 • Rezultatele finale înregistrate la concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 30.03.2021]

 • Rezultatul soluționării contestației depuse în urma comunicării rezultatelor probei de interviu din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 30.03.2021]

 • Rezultatele procesului de soluționare a contestațiilor depuse în urma comunicării rezultatelor etapei de evaluare administrativă din cadrul procesului de selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU 375/4/22/122607 [data publicării: 30.03.2021]

 • Rezultatele înregistrate la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 26.03.2021]

 • Rezultatele finale înregistrate în procesul de selecție pentru ocuparea a 10 posturi de experți externi, în afara organigramei, în echipa de implementare a Ministerului Educației și Cercetării, partener al proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766  [data publicării: 24.03.2021]

 • Rezultatul soluționării contestației depuse în urma comunicării rezultatelor probei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 24.03.2021]

 • Rezultatele etapei de evaluare administrativă din cadrul procesului de selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU 375/4/22/122607 [data publicării: 24.03.2021]

 • Rezultatele etapei de soluționare a contestației depuse în urma comunicării rezultatelor probei de evaluare a dosarelor din cadrul selecției pentru ocuparea a 10 posturi de experți externi, în afara organigramei, în echipa de implementare a Ministerului Educației și Cercetării, partener al proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766  [data publicării: 22.03.2021]

 • Rezultatul probei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 22.03.2021]

 • Anunț privind organizarea selecției de experți (8 posturi), în afara organigramei Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului POCU/864/6/21/140783 „Start in cariera prin master didactic” + Anexe (arhivă rar) [data publicării: 22.03.2021]

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante - Direcția OIPOCU: consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli), respectiv consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Verificare Proiecte Finanțate) [data publicării: 19.03.2021]

 • Rezultatul etapei de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei) în proiectul Noi perspective în educație - NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793 [data publicării: 18.03.2021]

 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul selecției pentru ocuparea a 10 posturi de experți externi, în afara organigramei, în echipa de implementare a Ministerului Educației și Cercetării, partener al proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766  [data publicării: 17.03.2021]

 • Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante - Direcția OIPOCU: consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli), respectiv consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Verificare Proiecte Finanțate) [data publicării: 17.03.2021]

 • Rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante - Direcția OIPOCU: consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli), respectiv consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Verificare Proiecte Finanțate) [data publicării: 15.03.2021]

 • Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul selecției pentru ocuparea a 10 posturi de experți externi, în afara organigramei, în echipa de implementare a Ministerului Educației și Cercetării, partener al proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766  [data publicării: 15.03.2021]

 • Anunț privind prelungirea perioadei de organizare a selecției pentru ocuparea a 10 posturi de experți externi, în afara organigramei, în echipa de implementare a Ministerului Educației și Cercetării, partener al proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766  [data publicării: 05.03.2021]

 • Anunț privind recrutarea și selecția unor experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului Educației și Cercetării, beneficiar al proiectului „Noi perspective în educație” - NPE, Cod MySMIS 116793, SIPOCA 398 + Anexă 1 (fișier ediitabil în arhivă rar) + Anexă 2 (fișier ediitabil în arhivă rar) + Anexă 3 (fișier ediitabil în arhivă rar) [data publicării: 03.03.2021]

 • Rezultatele probei de selecție a dosarelor din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante - Direcția OIPOCU: consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli), respectiv consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Verificare Proiecte Finanțate) [data publicării: 02.03.2021]

 • Rezultatele finale înregistrate la concursul de selecție experți pentru proiectul CRED [data publicării: 02.03.2021]

 • Rezultatele procesului de soluționare a contestațiilor depuse în urma comunicării rezultatelor înregistrate la proba de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de selecție experți pentru proiectul CRED [data publicării: 01.03.2021]

 • Anunț de identificare și selecție a grupului-țintă de specialiști (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, POCU 375/4/22/122607 + Listă disponibilitate UAT (actualizare 2.03.2021) + Anexe: 1. Cerere de înscriere + 2. Declarație de disponibilitate + 3. Declarație de consimțământ prelucrare date personale + 4. Declarație privind evitarea dublei finanțări [data publicării: 01.03.2021]

 • Rezultatele probei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de selecție experți pentru proiectul CRED [data publicării: 24.02.2021]

 • Anunț privind recrutarea și selecția unor experți externi pentru posturi în echipa de implementare a Ministerului Educației și Cercetării, partener al proiectului „Calitate în învăţământul superior: internaţionalizare şi baze de date pentru dezvoltarea învăţământului românesc” POCU 126766 + [anexe (arhivă rar): model cerere înscriere / declarație de disponibilitate / declarație consimțământ prelucrare date personale] (data publicării: 22.02.2021)

 • Erată privind comunicarea din data de 15.02.2021 a rezultatelor probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de selecție experți pentru proiectul CRED. În urma acestei erate, rezultatele omologate sunt cele marcate cu bold. [data publicării: 18.02.2021]

 • Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de selecție experți pentru proiectul CRED [data publicării: 15.02.2021]

 • Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor din cadrul selecției organizate pentru ocuparea a 2 posturi de expert județean (județele Buzău și Suceava) - în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a 3-a [data publicării: 12.02.2021]

 • Rezultatul soluționării contestației depuse în urma afișării rezultatelor verificării eligibilității administrative din cadrul selecției organizate pentru ocuparea a 2 posturi de expert județean (județele Buzău și Suceava) - în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a 3-a [data publicării: 11.02.2021]

 • Rezultatele verificării eligibilității administrative din cadrul selecției organizate pentru ocuparea a 2 posturi de expert județean (județele Buzău și Suceava) - în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a 3-a [data publicării: 09.02.2021]

 • Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu, în cadrul Direcției OIPOCUconsilier clasa I, grad profesional superior - Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli, respectiv consilier clasa I, grad profesional superior - Serviciul Verificare Proiecte Finanțate [data publicării: 09.02.2021]

 • Erată privind comunicarea din data de 2.02.2021 a rezultatelor etapei de soluționare a contestațiilor depuse în urma evaluării dosarelor, respectiv comunicarea rezultatelor finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți, vacante, în echipa organizației beneficiare (în afara organigramei) în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic” - cod SMIS 140783. În urma acestei erate, rezultatele omologate sunt cele marcate cu bold. [data publicării: 03.02.2021]

 • Rezultatele finale înregistrate în cadrul concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți, vacante, în echipa organizației beneficiare (în afara organigramei) în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic” - cod SMIS 140783 [data publicării: 02.02.2021]

 • Rezultatele etapei de soluționare a contestațiilor depuse în urma evaluării dosarelor în cadrul concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți, vacante, în echipa organizației beneficiare (în afara organigramei) în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic” - cod SMIS 140783 [data publicării: 02.02.2021]

 • Rezultatele etapei de evaluare a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți, vacante, în echipa organizației beneficiare (în afara organigramei) în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic” - cod SMIS 140783 [data publicării: 29.01.2021]

 • Rezultatele etapei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor din cadrul concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 16 posturi de experți, vacante, în echipa organizației beneficiare (în afara organigramei) în proiectul POCU/864/6/21/140783 „Start în carieră prin master didactic” - cod SMIS 140783 [data publicării: 26.01.2021]

 • Apel selecție experți în cadrul proiectului CRED + Anexa 1: Cerere de înscriere + Anexa 2: Consimțământ prelucrare date personale - fișiere pdf [data publicării: 26.01.2021] 

 • Anunț privind organizarea selecției pentru ocuparea a 2 posturi de experți județeni - 1 expert/județ (județele Buzău și Suceava) - în cadrul proiectului POCU „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” Cod SMIS2014+: 122607 POCU/375/4/22/122607 - etapa a 3-a + Anexe (anexa 1: cerere de înscriere + anexa 2: declarație de disponibiltate + anexa 3: declarație consimțământ GDPR) [data publicării: 19.01.2021] 

 • Rezultatul final înregistrat în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior ID154057 - Serviciul Monitorizare Financiară/Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale [data publicării: 15.01.2021]

 • Rezultatul înregistrat la proba de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior ID154057 - Serviciul Monitorizare Financiară/Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale [data publicării: 14.01.2021]

 • Rezultatul final înregistrat în cadrul exemenului de promovare în gradul profesional imediat superior - funcție contractuală din cadrul aparatului propriu: Direcția Minorități/Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul [data publicării: 13.01.2021]

 • Rezultatul probei scrise și rezultatul final înregistrate la exemenul de promovare în gradul profesional imediat superior - funcționari publici din cadrul aparatului propriu: Direcția Formare Continuă / Direcția Generală Învățământ Preuniversitar [data publicării: 12.01.2021]

 • Rezultatul înregistrat la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior ID154057 - Serviciul Monitorizare Financiară/Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale [data publicării: 12.01.2021]

 • Rezultatul înregistrat la proba scrisă din cadrul exemenului de promovare în gradul profesional imediat superior - funcție contractuală din cadrul aparatului propriu: Direcția Minorități/Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul [data publicării: 12.01.2021]