noutăți

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

ORDIN nr. 5768/21.11.2016 privind premiile acordate de către MENCȘ elevilor și studenților care au obținut performanțe la competițiile internaționale pe discipline școlare și sportive desfășurate în anul 2016

Lista elevilor/studenților, profesorilor/antrenorilor și unităților școlare care vor fi premiaţi ca urmare a rezultatelor obţinute la competițiile internaţionale pe discipline școlare, 2016

Scrisoare metodică adresată profesorilor de fizică

În vederea promovării unui demers didactic modern, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pune la dispoziția profesorilor care predau fizică și a tuturor persoanelor interesate o nouă abordare, dezvoltată în ultimii 5 ani în cadrul proiectului Fizica altfel”, derulat de CEAE şi Societatea Română de Fizică.

Rezultatele la proba de selecție a dosarelor la concursul de recrutare organizat în data de 25 noiembrie 2016 – proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I grad profesional superior la Direcția Formare Continuă

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul DRPPS, DCS, DMSPP, DM

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali, Direcției Coordonare Strategică – Biroul de Comunicare, Direcţiei Management Strategic şi Politici Publice şi Direcţiei Minorităţi

Rezultatele concursului organizat în perioada 14 – 17.11.2016 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție de consilier grad IA și de consilier grad I în cadrul Direcției Generale Buget - Finanțe

Comisiile Naționale de Specialitate pe discipline

Comisiile Naționale de Specialitate pe discipline desfășoară activitățile specifice disciplinei/domeniului de pregătire/activității educative/nivelului de învățământ având ca obiective generale elaborarea și aprobarea curriculumului școlar, a planurilor-cadru de învățământ și a programelor școlare.

Principalele atribuţii ale Comisiilor Naționale de Specialitate sunt următoarele:

Pagini

Subscribe to RSS - noutăți