noutăți

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of Guidelines on Socio-Emotional Skills and Guidelines on Personal Development and Coaching

Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of Guidelines on Socio-Emotional Skills and Guidelines on Personal Development and Coaching / Proiect ROSE. Solicitare de expresie de interes - Elaborare a Ghidului privind dezvoltarea competențelor socio-emoționale, dezvoltare personală și coaching

Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of Guidelines on Remedial Activities and Tutoring / Proiect ROSE. Solicitare de expresie de interes - Elaborare a Ghidului privind activități remediale și de tutorat

Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of Guidelines on Counseling and Professional Guidance / Proiect ROSE. Solicitare de expresie de interes - Elaborare a Ghidului privind consilierea și orientarea profesională

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul DMRS, CNRED, SAI, DMSPP, CC, DB, UIPFFS

Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unui post contractual vacant de execuție de expert gradul IA, la Direcția Patrimoniu, Investiții și Informatizare

Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unui post contractual vacant de execuție de consilier gradul IA, la Direcția Generală Management şi Resurse Umane

Metodologia pentru profesia de cadru didactic OMENCS 5414/4.10.2016

Metodologia privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate aprobată prin OMENCS nr. 5414/04.10.2016

Pagini

Subscribe to RSS - noutăți