noutăți

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Ordin nr. 5660/26.10.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de director general și director general adjunct la bibliotecile centrale universitare

Etichetă : 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice anunţă scoaterea la concurs a funcţiei de conducere contractuale de director general la Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca şi la Biblioteca Centrală Universitară Iaşi

Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale vacante de consilier IA, în cadrul Direcției Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali

REGULAMENTUL (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV)

REGULAMENTUL (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) și a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziții publice, în ceea ce privește revizuirea CPV

Lista cuprinzând rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat în perioada 14-17.11.2016 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție de consilier grad IA și de consilier grad I în cadrul Direcției Generale Buget - Finanțe

Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of Guidelines on Socio-Emotional Skills and Guidelines on Personal Development and Coaching

Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of Guidelines on Socio-Emotional Skills and Guidelines on Personal Development and Coaching / Proiect ROSE. Solicitare de expresie de interes - Elaborare a Ghidului privind dezvoltarea competențelor socio-emoționale, dezvoltare personală și coaching

Project ROSE. Request for Expressions Of Interest - Development of Guidelines on Remedial Activities and Tutoring / Proiect ROSE. Solicitare de expresie de interes - Elaborare a Ghidului privind activități remediale și de tutorat

Pagini

Subscribe to RSS - noutăți