Concursuri

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email

I. Concursuri organizate de către Ministerul Educației Naționale - 2018

Anunțuri arhivate 2017

Anunțuri arhivate 2016

II. Concursuri organizate de către alte instituţii aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educației Naționale (MEN)

          →→→ CRITERII DE EVALUARE INTERNĂ pentru selectarea si recrutarea de experți externi in cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED; Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20; Cod SMIS 2014+: 118327/ iulie 2018