Programe naţionale

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Programul „A doua șansă“

***

Programul A doua şansă se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.

Bursa profesională

„Bursa profesională“ este un program social național care se adresează tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar.

„Bursa profesională“ se adresează şi copiii cetățenilor străinilor, beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau copiii cetățenilor străini, respectiv cetăţenilor Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional.

Bani de liceu

Ministerul Educaţiei desfășoară, începând cu anul 2004, Programul naţional de protecţie socială

Prin intermediul acestui program este acordat un sprijin financiar elevilor din învățământul liceal în vederea continuării/finalizării studiilor.

*** *** *** 

Euro 200

Ministerul Educației derulează Programul „Euro 200” începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv dezvoltarea competenţelor de utilizare a mijloacelor IT & C.