Cadrul european

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

I. Activități

II. Afaceri europene

III. Agenda Președinției Consiliului UE

IV. Evenimente

***

I. Activități

 • Participarea la procesul decizional al UE în domeniul educației și formării profesionale, în cadrul reuniunilor Comitetului Educaţie, Consiliului Educaţie, Cultură, Tineret și Sport şi contribuția la elaborarea poziției naționale pentru Consiliul European

Strategia Europa 2020

 • Elaborarea mandatelor și pozițiilor României și asigurarea participării la Comitetele Educație, grupul de lucru care pregătește reuniunea Consiliului de miniștri în domeniul educației și formării profesionale din statele membre UE

Comisia Europeană

Cadrul Strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020)

Promovarea învățării limbilor străine și incluziunii printr-o educație și îngrijire a copiilor preșcolari de calitate (EICP)

Agenda pentru noi competențe

 • Coordonarea participării la grupurile de lucru ale Comisiei Europene, care vor participa în perioada ianuarie 2016 - iunie 2018, reprezentând fiecare un sector major al educației și formării profesionale:

(1) Grupul de lucru pentru școli

(2) Grupul de lucru pentru învățământ profesional și tehnic

(3) Grupul de lucru pentru învățământul superior

(4) Grupul de lucru pentru învățarea în rândul adulților

De asemenea sunt propuse două grupuri de lucru transversale:

(5) Grupul de lucru referitor la competențele digitale

(6) Grupul de lucru privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune de libertate, toleranță și non-discriminare prin educație (follow-up Declarația de la Paris)

 • Reprezentarea ME în relație cu Ministerul Afacerilor Externe în ceea ce privește activitatea de coordonare a afacerilor europene

Ministerul Afacerilor Externe

II. Afaceri europene

​*** ​21 septembrie 2017: Dezbatere publică privind impactul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană

  III. Agenda Președinției Consiliului UE

  IV. Evenimente

  Inițiativa Comisiei Europene va stabili provocările-cheie pentru integrarea sustenabilității mediului în educație și va recomanda o serie de acțiuni pentru furnizorii de educație și formare și factorii de decizie politică. De asemenea, va fi detaliat modul în care Comisia intenționează să sprijine acest domeniu în anii următori prin asigurarea unei finanțări adecvate la nivelul Uniunii Europene. Opiniile colectate vor contribui la formularea unei propuneri de Recomandare a Consiliului privind educația pentru sustenabilitatea mediului, ce urmează să fie adoptată la sfârșitul anului 2021.

  Consultarea publică se desfășoară inclusiv în limba română și va fi deschisă până în data de 24 septembrie 2021. Opiniile și propunerile pot fi transmise ► aici

  • [Comisia Europeană] Consultare publică: Parcursuri către reușita școlară (data publicării: 07.07.2021)

  Vizând un public larg de actori educaționali, inclusiv cursanți, consultarea va contribui la formularea unei propuneri de Recomandare a Consiliului privind parcursurile către reușita școlară, ce va fi adoptată de Comisie în primul semestru al anului 2022. Consultarea publică se desfășoară inclusiv în limba română și va fi deschisă până în data de 30 septembrie 2021. Opiniile și propunerile pot fi transmise ► aici

  • Educația pentru climă - platforma Comisiei Europene pentru evenimente comune (data publicării: 01.07.2021)

  Comisia Europeană a lansat platforma comună a Coaliției Educație pentru climă, unde pot fi găsite propunerile de schimburi de bune practici și evenimente, precum și atelierele ce vor fi organizate în perioada iulie - noiembrie 2021, subscrise acestei inițiative. De asemenea, în luna noiembrie 2021 va fi organizată prima Zi europeană a educației pentru climă.

  Alte detalii sunt disponibile ► aici.

  • Sesiune de informare și consiliere online referitoare la cererea de propuneri de proiecte Erasmus+ privind Academiile profesorilor - 2021 (data publicării: 07.06.2021)

  Comisia Europeană organizează în data de 10 iunie o sesiune de informare online privind oportunitățile de finanțare Erasmus+ pentru inițiativa Academiile profesorilor. Evenimentul va avea loc începând cu ora 14:00 (ora Belgiei) și va putea fi urmărit aici, nefiind necesară înregistrarea prealabilă.

  Cu acest prilej, vor fi furnizate informații despre obiectivele cererii de propuneri Erasmus+, iar participanții vor beneficia de consiliere privind modul de pregătire și depunere a propunerilor de proiecte, care au termen-limită data de 7 septembrie 2021.

  Detalii despre inițiativa Academiile profesorilor sunt disponibile ► aici

  • Apel de candidaturi pentru selectarea membrilor Grupului de experți al Comisiei Europene privind combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării digitale prin educație și formare (data publicării: 04.06.2021)

  Grupul va fi funcționa în perioada septembrie 2021 - septembrie 2022 și va asista Comisia Europeană (DG EAC și DG CNECT) în pregătirea unor ghiduri pentru profesori și educatori cu privire la combaterea dezinformării și promovarea alfabetizării digitale prin educație și formare, parte a programului de implementare a Acțiunii 7 a Planului de acțiune pentru educația digitală. 

  Apelul este deschis până în data de 29 iunie 2021, detalii suplimentare fiind disponibile aici

  • Apel pentru candidaturi în vederea selecției membrilor Grupului de experți al Comisiei Europene privind inteligența artificială și utilizarea datelor în domeniul educației și formării (data publicării: 21.05.2021)

  Comisia Europeană a publicat un apel de candidaturi pentru selectarea membrilor Grupului de experți care va sprijini implementarea Acțiunii 6 a Planului de acțiune pentru educația digitală. Aceasta vizează elaborarea orientărilor în materie de etică privind inteligența artificială și utilizarea datelor în domeniul educației și formării. Grupul de experți va funcționa în perioada iunie 2021 - aprilie 2022 și va asigura schimbul de informații, expertiză și bune practici între Comisie și părțile interesate. De asemenea, grupul va contribui la creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile și riscurile utilizării inteligenței artificiale. 

  ► Apelul este deschis până în data de 25 mai, detalii suplimentare fiind disponibile aici

  • Consultare publică pe tema „Microcertificările (microcredentials) - extinderea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții și inserție profesională” (data publicării: 06.05.2021)

  Consultarea publică se desfășoară aici până în data de 13 iulie 2021. Chestionarul, disponibil şi în limba română, poate fi completat de cetățeni, organizații guvernamentale și neguvernamentale, precum și de părțile interesate din domeniile educației, formării și ocupării forței de muncă. Dacă doresc acest lucru, instituțiile sau organizațiile pot să atașeze și documente de poziție, chestionarul având această opțiune.

  Obiectivul consultării este de a colecta idei pentru dezvoltarea unei definiții comune a microcertificărilor (microcredentials), a standardelor UE pentru calitate și transparență și a unor măsuri suplimentare care trebuie întreprinse la nivel instituțional, național și la nivelul Uniunii Europene.

  Asociația Europeană a Universităților (EUA) a lansat o inițiativă privind ecologizarea în instituțiile de învățământ superior și invită universitățile să contribuie la acest demers, prin completarea unui sondaj referitor la abordările și activitățile instituționale în domeniul ecologizării. 

  Sondajul poate fi completat până la data de 11 aprilie 2021.

  Rezultatele vor fi prezentate în cadrul unei serii de evenimente online și articole, pe durata Săptămânii Verzi a UE (31 mai - 4 iunie 2021).

  Rolul micro-acreditărilor este de a oferi oportunități de învățare modulare și flexibile, care conduc la o certificare a competențelor. Inițiativa va contribui la dezvoltarea Spațiului european al educației și va încuraja mobilitatea de studii și cea profesională în întreaga Uniune Europeană, implicând, în calitate de modele, alianțele Universităților europene și Centrelor de excelență profesională.

  • Selecție de experți pentru Grupul de lucru al Comisiei Europene privind Investiția de calitate în educație și formare profesională (data publicării: 05.03.2021)

  Termenul-limită pentru transmiterea aplicațiilor este 20 martie 2021. Mai multe detalii referitoare la noul grup de lucru, precum și la criteriile de selecție sunt disponibile aici.

  Marți, 8 decembrie 2020, începând cu ora 12:30, va avea loc webinarul cu tema Universitățile Europene în centrul ecosistemelor de inovare regională, organizat de Reprezentanța landului Baden-Württemberg pe lângă Uniunea Europeană. În cadrul evenimentului, vor fi dezbătute subiecte precum transformarea învățământului universitar și Universitățile Europene și vor fi analizate exemple de bune practici. De asemenea, reprezentanții a cinci alianțe de universități europene vor împărtăși experiențe cu privire la implementarea acestei inițiative.

  Detalii despre eveniment și înregistrare - aici

  Altele