Noutăţi

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
18.02.2020

Adresa de mai jos are ca temei juridic notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) nr.. 0002431/04.02.2020, disponibilă atașat (fișier pdf scanat).

***

17.02.2020
  • Examenul pentru obținerea diplomelor de limbă spaniolă DELE (sesiunea mai 2020)

Institutul Cervantes din București va organiza, în perioada 15-16 mai 2020, examenul pentru obținerea diplomei de limbă spaniolă DELE.

Înscrierile se pot face până în data de 18 martie 2020, iar elevii din învățământul public preuniversitar beneficiază de o reducere de 30%.

12.02.2020
  • Cursurile anului şcolar 2020 - 2021 încep luni, 14 septembrie 2020.

Anul școlar 2020-2021 se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

  • Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)
  • Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

05.02.2020

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind evaluarea sprijinului acordat educației și formării profesionale prin Fondul Social European (FSE), care se desfășoară în perioada 18 noiembrie 2019 - 24 februarie 2020 (miezul nopții, ora Belgiei).

12.02.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educației Naţionale publică, atașat, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021.

12.02.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educației Naţionale publică, atașat, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021.

04.02.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică:

29.01.2020

Prioritățile de finanțare ale Ministerului Educației și Cercetării și viziunea privind nevoile de finanțare

«Stimate doamne și stimați domni,

Distinși invitați,

23.01.2020

Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Ministerul Educației și Cercetării și UNICEF au lansat astăzi, 23 ianuarie, campania de informare „Creștem mai puternici când creștem împreună”.

Mesajul ministrului Monica Cristina Anisie, prezentat cu acest prilej:

«Dragă Mark,

Stimați invitați,

Dragi colegi,

22.01.2020

Vă invităm să consultați regulamentul Selecției naționale de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc, „Creatori de Educație”, și să transmiteți - până la data de 3 februarie 2020, pe adresa de e-mail contact@educred.ro, propuneri/sugestii de îmbunătățire.

Pagini