Noutăţi

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
27.11.2023

Ministerul Educației organizează în perioada 6 - 8 decembrie 2023, la București, Forumul global privind viitorul educației și al competențelor 2030”.

Eveniment se desfăoară în cadrul proiectului „Educația 2030” derulat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

21.11.2023

Cu un design user-friendly și intuitiv, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) lansează astăzi, 21 noiembrie, noua interfață web pentru serviciile oferite, în limbile română, engleză și franceză: recunoașterea diplomelor obținute în străinătate sau eliberarea unor documente specifice pentru facilitarea recunoașterii în străinătate a diplomelor obținute în România.

20.11.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

01.11.2023

Conform Metodologiilor privind Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023- 2024 și examenul național de bacalaureat 2024, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) a publicat astăzi, 1 noiembrie, modele de subiecte însoțite de baremele de evaluare și de notare corespunzătoare.

20.10.2023

Campania de conștientizare la nivel național privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii este derulată în cadrul proiectului ETIC - „Educație timpurie Incluzivă și de Calitate” ID 128215

10.10.2023

În cadrul programului Erasmus+ a fost lansat (3 octombrie 2023) al cincilea apel la propuneri de proiecte pentru inițiativa Universități Europene.

Apelul de propuneri de proiecte beneficiază de un buget de 189,2 mil. euro și va finanța două teme distincte: 

11.09.2023

În cadrul procesului de aderare la OCDE, România s-a alăturat, începând din acest an, programului INES (Indicators od National Education Systems), dedicat indicatorilor privind sistemele de educație naționale. Ca urmare a participării la INES, România va fi inclusă pentru prima dată în publicația „Education at a Glance 2023” (EAG 2023), alături de statele membre OCDE și alte state candidate. 

06.09.2023

[click pe imagine pentru a vizualiza/descărca documentul]

23.06.2023

Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii (A.C.B.S.), organizează concursul pentru acordarea burselor instituite prin H.G. nr. 118/2023.

Astăzi, 23.06.2023, ora 12:00, agenția a publicat rezultatele etapei de selecție și nominalizare de către Consiliul A.C.B.S. a candidaturilor depuse pentru obținerea unei burse pentru stagii de studii universitare de masterat și doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare în anul 2023.

Pagini