noutăți

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Informare (13): Încheierea situației școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de artă

Ministerul Educației continuă adaptarea activităților de final de an la eventualele pierderi de învățare generate de perioada în care a avut loc protestul personalului din învățământul preuniversitar.

În acest sens, a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial Ordinul nr. 4457/2023 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, aprobat prin OMECTS nr. 5569/2011.

Etichetă : 

Informare (12): Graficul examenului de certificare a calificării profesionale - învățământ profesional și tehnic preuniversitar

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului educației nr. 4.431/2023 de modificare a ordinului ministrului educației nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar.

Etichetă : 

Memorandum privind adoptarea unor principii generale în vederea îmbunătățirii statutului personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemul național de învățământ și valorizarea carierei didactice

Prin intermediul acestui memorandum, sunt avute în vedere următoarele măsuri majore: 

Etichetă : 

Informare (11): Modificarea Calendarului de înscriere în învățământul primar 2023 - 2024

Astăzi, 6 iunie 2023, a fost trimisă către inspectoratele școlare județene/al municipiului București nota Ministerului Educației nr. 1382/DGIP/2023 privind modificarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024. 

Pentru următoarea perioadă, referitor la înscrierea în învățământul primar 2023 - 2024, vă comunicăm următoarele:

Activitățile specifice primei etape de înscriere se vor finaliza pe data de 12 iunie 2023. 

Etichetă : 

Informare (10): Inspecții pentru obținerea gradelor didactice și pentru susținerea examenului de Definitivare în învățământ

În continuarea demersurilor de a adapta calendarele de desfășurare a activităților specifice din sistemul de învățământ preuniversitar la contextul actual, Ministerul Educației a transmis spre publicare în Monitorul Oficial:

Etichetă : 

Informare (9): Actualizare calendar examen de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal (filiera vocațională)

Pentru a asigura desfășurarea activităților specifice de final de an școlar, a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial Ordinul nr. 4.340/2023 de modificare a ordinului ministrului educației nr. 4.433/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, cu modificările și completările ulterioare.

Etichetă : 

Informare (8): Graficul examenului de certificare a calificării profesionale - învățământ profesional și tehnic preuniversitar

Pentru a asigura desfășurarea activităților specifice de final de an școlar, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 4.325/2023 de modificare a ordinului ministrului educației nr. 4.759/2022 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar.

Etichetă : 

Informare (7): Actualizare și completare calendare de desfășurare a examenelor de atestare a competențelor profesionale sau lingvistice

În contextul protestului personalului din învățământul preuniversitar, vă informăm că au fost trimise spre publicare în Monitorul Oficial ordine de ministru pentru completarea unor calendare de desfășurare a examenelor de atestare a competențelor profesionale sau lingvistice, după cum urmează:

Etichetă : 

Informare (6): Organizare şi desfășurare probe specifice pentru elevii secțiilor bilingve francofone

A fost trimis și publicat în Monitorul Oficial ordinul nr. 4.320/2023 de modificare a Ordinului nr. 5.720/2012 privind organizarea şi desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat, cu modificările și completările ulterioare.

Etichetă : 

Informare (5): Actualizare calendar administrare Evaluare Națională la finalul clasei a VI-a

A fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022 - 2023. 

Astfel, Evaluarea națională pentru clasa a VI-a va avea loc în zilele de 12 iunie - Limbă și comunicare, respectiv 13 iunie - Matematică și științe ale naturii.

Pagini

Subscribe to RSS - noutăți