noutăți

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Orientări metodologice pentru cadrele didactice din învățământul primar și secundar privind modalitățile de combatere a dezinformării și de promovare a alfabetizării digitale

Comisia Europeană (COM) a publicat, în data de 11 octombrie 2022, un ghid de orientări metodologice adresat cadrelor didactice din învățământul primar și secundar privind modalitățile de combatere a dezinformării și de promovare a alfabetizării digitale.

Etichetă : 

A fost lansat apelul de proiecte competitive „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, finanțat prin PNRR

[UPDATE/23.12.2022: Perioada prevăzută pentru depunerea de proiecte a fost prelungită până în data de 20.02.2023.]

--------------------

Ordin nr. 6.173/28.10.2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

Prin ordinul nr. 6.173/28.10.2022 se constituie Corpul național de profesori mentori din învățământul preuniversitar (CNPM) și se înființează Registrul național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar, având componența precizată în anexa care este parte integrantă.

Ministerul Educației a lansat campania „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”

Ministerul Educației nu este indiferent la cazurile repetate de violență care au avut loc în ultima perioadă în școlile din România și se adresează direct elevilor prin campania „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”.

Apel de propuneri pentru proiecte privind inițiativa Universități Europene

A fost lansat cel de-al patrulea apel de propuneri pentru proiecte destinate inițiativei Universități Europene, în cadrul programului Erasmus+.

Apelul beneficiază de un buget de 384 mil. euro și va finanța două loturi distincte, respectiv:

Apel de selecție în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2022 - 2023

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) gestionează procesul de constituire/completare a grupurilor de lucru pe discipline cu scopul de a pregăti:

 • Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II);

 • Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV);

 • Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI);

Adresa ME nr. 31.991/12.09.2022 privind lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă burse de merit/performanță

Către Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București

În atenția inspectorului școlar general

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-au stabilit Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Info EU: A 16-a ediție a concursului de traducere „Juvenes Translatores” pentru elevii în vârstă de 17 ani din învățământul secundar (24 noiembrie 2022)

Joi, 24 noiembrie 2022, se va desfășura a 16-a ediție a concursului de traducere Juvenes Translatores.

Perioada alocată înscrierii pe site-ul dedicat este 2 septembrie - 20 octombrie 2022.

Ordin nr. 5.379/7.09.2022 pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar

Lista unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale care dobândesc statutul de școli-pilot începând cu anul școlar 2022 - 2023

Regăsiți mai jos lista unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale care dobândesc statutul de școli-pilot începând cu anul școlar 2022 - 2023:

 1. Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgoviște

 2. Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” din București

 3. Școala Gimnazială „Dr. Luca” din Brăila

 4. Școala Gimnazială Excelsis din Ploiești

 5. Colegiul National „Gheorghe Șincai” din București

Pagini

Subscribe to RSS - noutăți