noutăți

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Adresele transmise de Ministerul Educației și Cercetării către inspectoratele școlare județene/ISMB și universități în contextul măsurilor luate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU)

Etichetă : 

[Consultare publică] Regulamentul selecției naționale de bune practici în educație „Creatori de Educație”

Nouă variantă a Regulamentului selecției naționale de bune practici în educație „Creatori de Educație”, rezultată în urma integrării propunerilor de îmbunătățire primite în perioada 21 ianuarie - 3 februarie 2020 din partea persoanelor interesate (cadre didactice, reprezentanți ai sindicatelor, părinți și elevi, reprezentanți ai societății civile etc.), este supusă acum consultării publice. 

Informații despre examenul pentru obținerea diplomelor de limbă spaniolă DELE (sesiunea mai 2020) și întâlnirea profesorilor de Limbă Spaniolă (București, 27-28 martie 2020)

  • Examenul pentru obținerea diplomelor de limbă spaniolă DELE (sesiunea mai 2020)

Institutul Cervantes din București va organiza, în perioada 15-16 mai 2020, examenul pentru obținerea diplomei de limbă spaniolă DELE.

Înscrierile se pot face până în data de 18 martie 2020, iar elevii din învățământul public preuniversitar beneficiază de o reducere de 30%.

Etichetă : 

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021

Notă: Structura anului școlar 2020 - 2021 (aprobată inițial prin ordinul de ministru nr. 3.125/29.01.2020) a fost modificată în luna martie 2021 prin ordinul de ministru publicat aici.

Principalele modificări sunt prezentate mai jos.

***

Consultare publică lansată de Comisia Europeană privind evaluarea sprijinului acordat educației și formării profesionale prin Fondul Social European

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind evaluarea sprijinului acordat educației și formării profesionale prin Fondul Social European (FSE), care se desfășoară în perioada 18 noiembrie 2019 - 24 februarie 2020 (miezul nopții, ora Belgiei).

Etichetă : 

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre a Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educației Naţionale publică, atașat, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021.

Intervenția ministrului Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, la evenimentul „ROMÂNIA EDUCATĂ - PRIORITĂȚI POLITICE ȘI DE FINANȚARE”

Prioritățile de finanțare ale Ministerului Educației și Cercetării și viziunea privind nevoile de finanțare

«Stimate doamne și stimați domni,

Distinși invitați,

Mesajul prezentat de ministrul Monica Cristina Anisie la conferința de lansare a campaniei de informare „Creștem mai puternici când creștem împreună”

Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Ministerul Educației și Cercetării și UNICEF au lansat astăzi, 23 ianuarie, campania de informare „Creștem mai puternici când creștem împreună”.

Mesajul ministrului Monica Cristina Anisie, prezentat cu acest prilej:

«Dragă Mark,

Stimați invitați,

Dragi colegi,

Etichetă : 

Invitație de participare la revizuirea regulamentului Selecției naționale de bune practici în educație „Creatori de Educație” din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” - cod SMIS 2014+:118327

Vă invităm să consultați regulamentul Selecției naționale de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc, „Creatori de Educație”, și să transmiteți - până la data de 3 februarie 2020, pe adresa de e-mail contact@educred.ro, propuneri/sugestii de îmbunătățire.

Pagini

Subscribe to RSS - noutăți